Kilpailukutsu: Kokeileva Suomi -suunnittelukilpailu

Suunnittelukilpailun voittaja on valittu: tiedote 

Suunnittelukilpailu on julkishallinnossa uusi tapa ratkoa ongelmia sekä ostaa digitaalisia innovaatioita. Suunnittelukilpailussa osallistujat esittävät ehdotuksensa, jolla ratkaisisivat esitetyt haasteet.

“Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri” on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Kokeilukulttuurin edistämisen keskeisiksi haasteiksi on tunnistettu joustavan pienrahoituksen puute, kentän pirstaleisuus sekä tiedon puute toimivista ratkaisuista.

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi on tarkoitus pystyttää digitaalinen alusta, työnimeltään Kokeilun paikka.  Sen merkittävimmiksi toiminnallisuuksiksi on tunnistettu erilaisia yhteiskunnallisia haasteita, ideoita, kokeiluja ja ratkaisuja koskevan tiedon keruu ja luokittelu, kokeilujen rahoituksen joukkoistamisen ratkaisut sekä verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavat työvälineet. Palvelu on tuotettava avoimella lähdekoodilla, koska tavoitteena on mahdollistaa palvelu jota voidaan laajasti ylläpitää ja jatkokehittää myöhemminkin. 

Osana suunnittelukilpailua järjestetään pääkaupunkiseudulla hackathon 24. – 25.10.2016.

Hakemukset suunnittelukilpailuun tulee toimittaa valtioneuvoston kansliaan osoitteeseen [email protected] ensisijaisesti sähköisesti 4.10.2016 klo 12.00 mennessä. Mikäli sähköinen toimitus ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa paperiversiona osoitteeseen: Valtioneuvoston kanslia, PL 23, 00023 Valtioneuvosto (käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, Helsinki).

Kilpailutunnus VNK/1677/26/2016 on merkittävä sähköpostin otsikkoon tai kirjekuoreen.

Hankintaa koskevat kysymykset

Valtioneuvoston kanslia sai määräaikaan mennessä yhden kysymyksen liittyen kilpailukutsuun:

Kysymys: “Kilpailutyön palautusmuotona tulee olla sellainen luettava kokonaisuus, josta selviää miten työ vastaa asetettuun haasteeseen. Kilpailutyö voi kuitenkin pitää sisällään liikkuvaa kuvaa tai ääntä.”

Tarkoittaako tämä kohta sitä, että palautettava työ (tai sen osa) ei voi olla interaktiivinen kokemus (esim. web-sovellus, joka sisältää erilaisia näkymiä ja toimintoja)? Toisin sanoen, tuleeko kilpailutyöhön todennäköisesti kuuluvat sovellusnäkymät palauttaa ehdottomasti kuvina tai videomuotoon koostettuna esityksenä hackathonin jälkeen?

Vastaus: Kysymys viittaa kilpailukutsun kohtaan 6.1. Kilpailutyön jättäminen. Tulkinta osuu oikeaan, eli kilpailutyö tulee jättää muodossa, jota ei voi muokata enää jättöajankohdan jälkeen. Tästä syystä interaktiiviset osat eivät ole sallittuja, mutta video, jossa esitellään interaktiivisten osion käyttöä on sallittu.

Kilpailukutsun tarkennus

Kilpailukutsun julkaisemisen jälkeen on tullut tarve tarkentaa seuraavia kilpailukutsun kohtia:

Kohta 5.2. - Hackathon-tilaisuus

VNK palkitsee osallistujat seuraavasti:

 • 10 000 euroa hackathonin voittajatiimille
 • 2 100 euroa jokaiselle muulle hackathoniin valitulle ja kilpailutyön jättäneelle osallistujatiimille

Hackathonin pitchaukset voi tehdä joko suomeksi tai englanniksi.

Kohta 6.1. - Kilpailutöiden jättäminen

Kilpailutyöt voi jättää joko suomeksi tai englanniksi

Kilpailutyön tulisi sisältää alustava etenemissuunnitelma

Hackathoniin valitut tiimit julkaistaan 5.10.2016. Valituille tiimeille järjestetään kick-off-tilaisuus 7.10.2016 Säätytalossa, osoite Snellmaninkatu 9-11.

Suunnittelukilpailun tuomaristo

Valtioneuvoston kanslia on valinnut suunnittelukilpailun tuomaristoon seuraavat henkilöt:

 • toimialajohtaja Max Hamberg, valtioneuvoston kanslia
 • erityisasiantuntija Markus Rahkola, valtiovarainministeriö
 • asiantuntija Kalle Nieminen, Sitra
 • toimitusjohtaja Hanna Äijälä, Pivo Wallet Oy

Hackathonin tuomaristo

Valtioneuvoston kanslia on valinnut hackathonin tuomaristoon seuraavat henkilöt:

 • Peter Vesterbacka, startup-neuvonantaja (ex-Mighty Eagle)
 • Cristina Andersson, robotiikan moniottelija
 • Mikael Jungner, digitalisti visionääri
 • Tuija Aalto, some-strategisti  
 • Aleksi Kopponen, yrittäjätaustainen virkamies