Hallituksen strategiset kokeilut

Perustulo

Vastuuministeri: sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila

Toteutus: 2017-2018

Tavoite: Kokeillaan, voidaanko perustulon avulla vähentää tuloköyhyyttä, väliinputoamista, sosiaalietuuksiin ja verotukseen liittyvää byrokratiaa ja kannustaa työntekoon julkistaloudellisesti kestävällä tavalla. Lisätietoa: http://www.kela.fi/perustulokokeilu

Digikuntakokeilu

Vastuuministeri: kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 

Toteutus: 12/2018 mennessä

Tavoite: Edistää kuntien toimintatapojen sekä palveluiden tuotantotapojen ennakkoluulotonta, kuntalaisten hyvinvointia parantavaa ja tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä. Kokeilujen kautta on myös tarkoitus aikaansaada näyttöön perustuvaa säästöä ja/tai hillitä kuntien kustannusten kasvua digitalisaatiota hyödyntämällä. Lisätietoa: http://vm.fi/digikuntakokeilu

Kuntakokeilut

Vastuuministeri: kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Toteutus: päättynyt

Tavoite: Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen. Kuntakokeilujen kokonaisuuteen kuuluvat hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskeva kokeilu, koulutuspalveluja koskeva kokeilu, kuntien toiminnan valvontaa koskeva kokeilu, asumispalveluja koskeva kokeilu, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä koskeva kokeilu ja nuorisotakuuta koskeva kokeilu. Lisätietoa: http://vm.fi/kuntakokeilut

Kielten opiskelu

Vastuuministeri: opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Tavoite: Lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua. Käynnistetään alueellinen kokeilu siitä, että aloitetaan vieraan kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta. Lisätietoa: http://minedu.fi/kielikokeilut

Palvelusetelikokeilu

Vastuuministerit: sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila sekä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

Toteutus: 2017-2018

Tavoite: Kokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Valinnanvapauslainsäädäntö säädetään osana sote-uudistusta.Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen, yhdenvertaisen hoitoon ja palveluun pääsyn mahdollistava, asiakkaiden osallistumiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen kannustava malli. Lisätietoa: http://stm.fi/palvelusetelikokeilu

Alueelliset työvoima- ja yrityspalvelukokeilut

Vastuuministeri: Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Totetutus: 2017-2018

Tavoite: Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi. Vuosina 2017 ja 2018 toteutettavilla alueellisilla kokeiluilla luodaan asiakaslähtöinen ja hallintorajat ylittävä toimintamalli työvoima- ja yrityspalveluille. Kokeiluissa valmistaudutaan vuoteen 2019, jolloin työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu on maakunnilla. Lisätietoa kokeiluista löytyy täältä.