Senja Laakso

Kirjoittaja on tutkijatohtori Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat mm. kotitalouksien energiankäyttö sekä kokeilut kestävän kulutuksen ohjaamisessa. Lisätietoja: http://blogs.helsinki.fi/sglaakso/