Satu Veltheim ja Minna Piispanen

Kirjoittajat ovat projektikoordinaattori Satu Veltheim (oikealla) ja projektisuunnittelija Minna Piispanen (vasemmalla). He vastaavat Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry:n SenioriVerkko-projektin suunnittelusta, organisoinnista ja toteutuksesta.