Kokeilevasuomi.fi:n saavutettavuusseloste

Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja. 

Tässä selosteessa kerrotaan mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta.

Verkkosivustoa ei enää ylläpidetä, mutta se on saatavilla 31.12.2023 asti.

Palvelun saavutettavuus

Verkkosivusto täyttää osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1). Verkkopalvelussa olevat keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä tässä selosteessa.

Olemme arvioineet sivuston saavutettavuuden itse. Verkkosivustolle tehdään tarkempi arviointi syksyn 2020 aikana. Havaitut puutteet pyritään korjaamaan vuoden loppuun mennessä.

Julkaisujärjestelmässä tehtiin kesäkuussa 2020 versiopäivitys, jonka yhteydessä havaittuja saavutettavuusongelmia korjataan syksyn 2020 aikana. Saavutettavuus huomioidaan kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä. Valtioneuvoston kanslia opastaa ministeriön virkamiehiä huomioimaan saavutettavuusvaatimukset omassa työssään.

Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä palautelomakkeella. Toimitamme tarvitsemasi aineiston saavutettavassa muodossa.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Sivun otsikkohierarkiassa on virheitä

Sivujen otsikkotasojen järjestys html-koodissa on osin virheellinen. Tämä voi hankaloittaa sivun selaamista ruudunlukijalla. Sivun html-koodissa saattaa olla ylimääräisiä otsikkotasoja, joissa ei ole tekstiä. Nämä tasot näkyvät ruudunlukijoille tyhjinä otsikoina. (WCAG 1.3.1)

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineissa on puutteita

Sisältösivuilla on tekstiä sisältäviä kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. Olennaista tietoa jää välittymättä apuvälinekäyttäjille puutteellisten tekstivastineiden vuoksi esimerkiksi Kokeilut-osiossa. Joillakin koristekuvilla on virheellisen koodin tuottamat tarpeettomat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

PDF-tiedostojen saavutettavuuspuutteet

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja valtioneuvoston kanslian omia PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita. 

  • Tiedostoissa voi olla visuaalisia elementtejä ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
  • Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita kuten tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita. Tekstin asetteluun on käytetty taulukkorakenteita, ohjelmalliset sarakeotsikot puuttuvat tai samankaltaisia tietoja on jaettu useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostoissa voi olla alaviitteitä, joita ei ole linkattu tekstiin, jolloin niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita, kuten puuttuvia otsikoita (title) tai virheellisiä kielimäärityksiä ja tekijätietoja.
  • Tiedostojen lukemisjärjestystä ei ole määritetty tai määrityksissä on virheitä. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

Linkkien nimeämisessä on puutteita

Sivuston sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Kaikki linkkitekstit eivät toimi irrallaan asiayhteydestä kuten ”tutustu tästä” tai ”lue lisää”. Sivustolla on kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. (WCAG 2.4.4)

Rikkinäiset linkit

Sivustolla on rikkinäisiä linkkejä. Linkkejä korjataan muun päivitystyön yhteydessä.

Upotuksesta puuttuu selite

Sivustolla on esimerkiksi YouTube-upotuksia, joilta puuttuu selittävä otsikko (title). (WCAG 4.1.2)

Ulkoasun muotoilu koodissa

Sisällön muotoilemiseen on yksittäistapauksissa käytetty CSS:n sijaan html-koodia. Esimerkiksi upotuksissa, jotka tulevat ulkopuolisista järjestelmistä, koodaukseen ei voida vaikuttaa. Leipätekstin muotoilussa saattaa olla vääriä tunnisteita html-koodissa. Nämä saattavat näkyä apuvälinekäyttäjille virheinä. (WCAG 1.3.1)

Sisällöissä on joitain kontrastiongelmia

Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esim. tekstisisällöissä, painikkeissa, haitarielementeissä ja alatunnisteessa. (WCAG 1.4.3)

Sivuston näppäimistönavigoinnissa on puutteita

Sivuston ylänavigaatiossa ei pysty navigoimaan näppäimistöllä alemmille tasoille, koska alatasojen valikko avautuu vain viemällä hiiren osoittimen sen päälle. Blogien yhteydessä on painikkeita, joihin ei pysty navigoimaan näppäimistöllä. Navigointia hankaloittaa myös fokuksen osoittavan kehyksen huono kontrastisuhde taustaan nähden. 

Puutteellinen HTML-koodi

Sivuston HTML-koodissa on puutteita. Joiltain linkkielementeiltä, esimerkiksi painikkeet ja kuvat, puuttuu linkin teksti. Kaikkien elementtien ID-tunnisteet eivät ole yksilöllisiä. Lomakekenttien täyttöohjeita ei ole ohjelmallisesti liitetty kenttiin. Joillain sisällöillä on tekstiotsikon lisäksi ylimääräinen otsikko (title) html-koodissa, jolloin ruudunlukija lukee otsikon kahteen kertaan.

Sisältö joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat

  • tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät sivustolta ongelmia joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. 

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
Saavutettavuusvaatimukset.fi 
[email protected] 
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000