Pekka Lavila

Kirjoittaja auttaa organisaatioita kokeilukulttuurin rakentamisessa. Keskiössä ovat henkilöstö, dialogi ja systemaattisten kokeilujen sovittaminen organisaation nykyisiin käytänteisiin.