Mikael Seppälä

Mikael Seppälä toimii kehittäjänä Opetushallituksen Oppiva Suomi -tiimissä. Mikael on kiinnostunut tavoista, joilla koulutuksen ekosysteemejä saadaan toimimaan paremmin yhteen hyödyntämällä systeemistä muotoilua (palvelumuotoilua järjestelmille) ja sosiaalisia innovaatiolaboratorioita.