Markus Kanerva

Markus Kanerva on käyttäytymistaloustieteeseen ja kokeellisiin tutkimusasetelmiin erikoistunut osa-aikainen erityisasiantuntija valtioneuvoston kansliassa. Hän toivoo, että etukäteen tehtävät vaikuttavuusarvioinnit yleistyisivät Suomessa kaikilla julkisen sektorin tasoilla.