Opas kokeilulakien valmistelun tueksi

Toimintatapojen uudistamista ja julkisen hallinnon kehittämistä varten on julkaistu uusi lainvalmisteluopas. Siihen on koottu ohjeita lainvalmistelijoille tilanteisiin, joissa kokeilun toimeenpano edellyttää erityisen kokeilulain säätämistä.

Erilaisten kokeilujen käyttö oikean ja luotettavan tiedon hankkimiseksi pysyvämpien ratkaisujen tekemistä varten on lisääntynyt. Viranomaistoiminnan on perustuttava lakiin, joten kokeilun toimeenpanosta on usein säädettävä erikseen lailla. Kokeilut ovat yleensä merkityksellisiä myös perustuslaissa turvatun yhdenvertaisuuden kannalta.

Kokeilulakiopas sisältää esimerkkejä ja auttaa tunnistamaan kokeilulain valmistelussa huomioitavat kysymykset. Yhdessä muiden lainvalmistelun oppaiden kanssa se antaa hyvän perustan tilanteisiin, joissa on valmisteltava erillinen kokeilun mahdollistava lainsäädäntö.

Opas on valmisteltu oikeusministeriössä.

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi (Finlexissä)