Kuukauden kokeilu

Kokeileva Suomi jakaa joka kuukausi kunniamaininnan ansioituneelle kokeilulle. Ehdotuksia kuukauden kokeiluksi otetaan vastaan osoitteessa kokeilut(a)vnk.fi.


Helmikuu 2019

Potilasohjauksen pelillistäminen

Metropolia ammattikorkeakoulun sekä yliopettaja Mari Virtasen toteuttaman kokeilun avulla selvitetään, miten uudella teknologialla ja pelillistämisellä saadaan parannettua potilasohjausta sekä sitä kautta hoitotyön laatua. Kokeilussa luodaan prototyyppi ohjaussovelluksesta, jolla potilas voi tutustua audiovisuaalisesti tuleviin hoitotoimenpiteisiin.


Tammikuu 2019

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pilotoi lastensuojelun systeemitä toimintamallia. Mallin tavoitteena on luoda parempaa vuorovaikutusta asiakkaiden ja työntekijöiden välille sekä saada enemmän tukea lastensuojelun työntekijöille.


Joulukuu 2018

Digikuntakokeilu

Valtiovarainministeriön Digikuntakokeilu on nyt noin kahden vuoden ajan edistänyt kuntien palvelujen kehittämistä digitalisaation ja kokeilukulttuurin avulla. Mukana on ollut yli 60 kuntaa ja Digikuntakokeilua on pidetty kunnissa erittäin merkittävänä tukena.

 


Marraskuu 2018

Nuorten luontosuhteen vahvistaminen

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen Tiedeluokka SOLU, Päijät-Hämeen lintutiteellinen yhdistys, Heinolan lintutarha, Mukkulan koulun 8. luokka sekä Tuula Löytty lähtivät yhdessä selvittämään, miten tekoälyä voisi hyödyntää nuorten luontosuhteen ja kansalaistieteen vahvistamisessa. Laaja yhteistyö on poikinut paljon huomiota. Esimerkiksi Päijät-Hämeen YLE uutisoi kokeilusta, minkä lisäksi se on päätymässä Aalto-yliopiston tekemään dokumenttiin ja sitä kautta Milanon Triennaali -näyttelyyn.

 


Lokakuu 2018

Tilastokeskus

Tilastokeskus on tutkimuksellisten kokeilujen kautta lähtenyt selvittämään motivointikeinoja kyselyiden vastaamiseen. Nykyisin kyselyissä joudutaan yhä useammin kamppailemaan laskevia vastausprosentteja vastaan. Liian pienet vastausprosentit heikentävät tilastotiedon laatua, joten tätä haastetta on ryhdytty Tilastokeskuksessa toden teolla pohtimaan kokeilujen avulla.Samalla kokeilukulttuuria on hyödynnetty myös Tilastokeskuksen sisäisessä toiminnassa.


Syyskuu 2018

Liikennelabra

Liikennelabra lähti alunperin liikkeelle kokeiluna, mutta sen osoittauduttua menestykseksi, siitä päätettiin tehdä pysyvämpi toimintatapa. Samassa yhteydessä Liikennelabran koordinointi siirrettiin liikenne- ja viestintäministeriöstä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille vuonna 2016. Trafissa johtavana asiantuntijana toimiva Noora Lähde kertoo, että verkostossa on tällä hetkellä noin 1850 toimijaa. 


Elokuu 2018

Eskolan kyläkoulu

Eskolan vanhempainyhdistys HanhiKukko ry ja Lapinjärven kunta tekevät yhteistyötä, jotta Eskolan kylällä saataisiin säilytettyä kyläkoulu. Kokeilussa Eskolan koululaiset on otettu virallisesti lapinjärven Hilda Käkikosken koulun oppilaiksi ja opetuksessa hyödynnetään etäratkaisuja.


Kesäkuu 2018

Tyhjien liiketilojen hyödyntäminen Porissa

Prizztech Oy:n kokeiluhankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja tyhjien liiketilojen käyttöön pop up -tapahtumilla. Kokeilujen avulla halutaan löytää uusia, yhteisiä toimintamalleja yrityksille ja kiinteistöjen omistajille.


Toukokuu 2018

Lappeenrannan sähköyhteiskäyttöautot

Lappeenranta kokeilee sähköyhteiskäyttöautojen vuokraamista virka-aikana kaupungin omaan käyttöön, minkä lisäksi autoja vuokrataan kaupunkilaisille iltaisin ja viikonloppuisin. Kokeilun avulla halutaan tehostaa virka-aikana kaupungin käytössä olevien autojen käyttöä ja samalla madaltaa kynnystä sähköautojen käyttöön.