Kokeileva Suomi

Toimintatapoja uudistetaan ennakkoluulottomasti kokeilemalla

Kokeilukulttuurissa laajat ja monimutkaiset haasteet pilkotaan kokeiltaviksi kokonaisuuksiksi. Samalla autetaan ruohonjuuritason kokeiluja uudistamaan koko yhteiskuntaa. Kokeilukulttuuri on siis yksi toimintatapojen uudistamisen kulmakivistä.

Kokeilukulttuuri syntyy halusta ja rohkeudesta kokeilla ja valita erilaisia lähestymistapoja. Kokeilujen avulla on mahdollista uudistaa rohkeasti suomalaista yhteiskuntaa sekä löytää uudenlaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla on mahdollista parantaa palveluita, vauhdittaa turhan sääntelyn ja byrokratian purkamista, uudistaa päätöksentekoa sekä edistää työllisyyttä ja vahvistaa yrittäjyyttä.

Kokeilujen avulla pyritään luomaan uudenlaista yhteistyötä yksityisen sektorin ja julkisen sektorin välille kansalaisyhteiskuntaa unohtamatta. Kokeileva ja ketterä yhteiskunta ei synny itsestään. Tarvitaan uudenlaista, rajoja ylittävää yhteistyötä.

Mistä kokeiluissa on kysymys

Kokeilulla on aina tavoite, jota testataan rajatulla joukolla ja rajatussa paikassa. Kokeilulla on selkeästi alku ja loppu. Kokeilutoiminta tuottaa uutta tietoa, jota on mahdollista hyödyntää muun muassa päätöksenteossa.

Kokeilujen avulla toimenpiteiden hyödyllisyyttä voidaan ennakoida ja tutkia ennen niiden laajempaa käyttöönottoa. Jos jokin kokeiltava asia tai toimintatapa ei toimi, sekin on jo itsessään tulos. Hyvä kokeilu maksaa siten itsensä, eli esimerkiksi parantaa palveluita sekä synnyttää kustannussäästöjä.