Kokeilukulttuurin edelläkävijöitä

Ilmoittaudu kokeilukulttuurin suomalaiseksi edistäjäksi osoitteseen kokeilut(at)vnk.fi.

Yrityselämän nuoret sukupolvet

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT kehittää lukioihin saataville kahdeksan digitaalista kansainvälisen liiketoiminnan kurssia. Kurssit perustuvat viimeisimpiin pedagogisiin ratkaisuihin ja ammattilaisten tarjoamiin materiaaleihin oikeasta elämästä. Kursseja pilotoi 14 lukiota ympäri Suomea.
Yrityselämän nuoret sukupolvet

Innokylä - avoin innovaatioyhteisö

Innokylä on kaikille avoin ja maksuton kehittämisympäristö. Innokylässä julkisen ja yksityisen puolen toimijat voivat toimia yhdessä ja hallita koko hankinnan elinkaarta alusta loppuun saakka.
innokyla.fi

Liikennelabra

Liikennelabran painopistealueita ovat liikkumisen uudet palvelukonseptit, liikenteen automatisaatio, esineiden internet sekä elinkeinoelämän, yritysten ja alueiden kannalta strategisesti merkittävät kokeilut.
liikennelabra.fi

Fiksu Kalasatama

Helsinki aloitti syksyllä 2013 Fiksu Kalasatama -hankkeen, jonka tavoitteena on tehdä Kalasatamasta älykkään kaupunkirakentamisen mallialue, Helsingin Smart City -kaupunginosa. Aluetta kehitetään joustavasti ja kokeilujen kautta, yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.
fiksukalasatama.fi

Hinku-foorumi

HINKU-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.
www.hinku-foorumi.fi

Kuntakokeilut

Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013 tehdyn päätöksen mukaan tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutetaan kuntakokeiluja vuosina 2015–2016.
www.vm.fi/kuntakokeilut

6Aika

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka toteuttajina ovat niin sanotut kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.
www.6aika.fi

Kohti resurssiviisautta -yhteishanke

Sitra ja Jyväskylän kaupunki kehittivät Kohti resurssiviisautta -yhteishankkeessa vuosina 2013–2015 toimintamallin, jonka avulla kaupungit  ja kunnat voivat edistää luonnonvarojen viisasta käyttöä ja luoda edellytyksiä  kestävälle hyvinvoinnille sekä tulevaisuuden menestykselle.
sitra.fi/hankkeet/resurssiviisaat-kokeilut

JulkICTLab

JulkICTLab on julkisen hallinnon digitaalisten palvelujen  kehittämisympäristö, johon etsitään innovatiivisia kehitysprojekteja. Valituille hankkeille tarjotaan maksutta joustava OpenStack-pilvipalveluympäristö, kehittämistyön tueksi työkaluja ja projektinhallinnan välineitä, teknistä asiantuntijakonsultointia,  avoimen tuotteen hallintamalli syntyvien palveluiden suunnittelun tueksi, sekä tukea palveluiden muotoiluun.
www.julkictlab.fi

Design for Government -kurssi

Aalto yliopiston Design for Government -kurssin tavoittena on löytää parhaita ratkaisuja hallinon ja julkisen sektorin haasteisiin muotoilun keinoin. Muotoilun, arkkitehtuurin, kauppatieteiden ja muiden pääaineiden opiskelijat ratkovat virkamiehiltä tulleita todellisia haasteita.

Design for Government

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelma

Kuntaliitto on käynnistänyt Uskalla kokeilla -ohjelman ja markkinointikampanjan, joilla pyritään tekemään näkyväksi kuntien ja alueiden kokeilutoimintaa sekä edistämään kuntalähtöisiä kokeiluja sekä verkottumista.   

Uskalla kokeilla

KunTeko 2020

KunTeko 2020 -ohjelmassa edistetään tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua kunta-alalla ja levitetään työelämän kehittämisen käytäntöjä sekä kiinnostavia kehittämisratkaisuja. Ohjelma tukee kuntaorganisaatioiden uudistumista tarjoamalla sparrausta, koulutusta ja verkostoja. KunTeko on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen ohjelma.

KunTeko 2020