Kirsi Hyytinen

Kirsi Hyytinen toimii arviointitoiminnan kehittämisestä vastaavana erityisasiantuntijana ja KUMOUS-hankkeen projektipäällikkönä VTT:llä. Väitöskirjassaan (Supporting service innovation via evaluation: a future oriented, systemic and multi-actor approach) hän on kehittänyt uudenlaisen arvioinnin lähestymistavan palveluinnovaatioiden tueksi.