Kokeilut oiva työkalu toiminnan kehittämisessä ja uusien ratkaisujen etsimisessä

Kokeilukulttuurin vahvistaminen oli yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena oli löytää innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan ja palveluiden kehittämiseen. Lisäksi hankkeella edistettiin omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistettiin alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä.

Kokeilukulttuurin nostaminen hallitusohjelmaan  teki Suomesta edelläkävijämaan maailmanlaajuisesti. Suomen mallissa on yhdistetty hallituksen agendalta lähtevä kokeilujen mahdollistaminen sekä ruohonjuuritason innovaatiot.

 

Kulttuuri- ja toimintatapamuutos vaatii laaja-alaista yhteistyötä jatkossakin

Kärkihankkeen toiminta oli verkostomaista ja tekemiseen osallistui ministeriöiden virkamiehistä ja tutkijoista ruohonjuuritason kokeilijoihin. Tuotoksia ovat muun muassa:

 • Yhteiskehittämällä luotu kokeilualusta
 • kokeilujen eettinen koodisto
 • kokeilulainlaatijan opas sekä kokeilujen tukijan opas sekä
 • Vauhditti kulttuurimuutosta ja haastoi pinttyneitä käsityksiä parhaista käytännöistä
 • Konseptoitu ja testattu uusia tapoja rahoittaa kokeiluja
 • Haettu parhaita toimintamalleja sparraukseen ja hackathonien hyödyntämiseen
 • Jaettu kokemuksia innovatiivisten hankintojen totetuttamisesta
 • Haettu käytännön ratkaisu  teettää lisäarvoa vaikuttavuusinvestointiin kokeilujen kautta, ja
 • Kehitetty, vahvistettu ja yhdistetty verkostoja
   

 

Kokeilutoiminnan hyödyllisyys tunnistettu koko yhteiskunnassa

Kokeilut ovat työkalu laadukkaan tiedon tuottamiseen päätöksenteon tueksi.