Sivut, joissa tagi tutkimus .

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta
Arviointiraportti: Kokeilutoimintaan lisää pitkäjänteisyyttä ja systemaattista oppimista

14.1.2019 15.30
VNK
Kokeilevan kulttuurin edistäminen on pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman keskeinen keino uudistaa yhteiskuntaa ja eri alojen toimintatapoja sekä tuottaa uutta kasvua. 14.1. julkaistun arviointiraportin mukaan kokeilut koetaan hyväksi työkaluksi toiminnan kehittämisessä ja uusien ratkaisujen etsimisessä, mutta kokeiluihin liittyy myös haasteita. Arviointiraportti suosittelee laajemman toimijajoukon osallistamista kokeiluihin sekä kokeiluista saadun tiedonvälityksen tehostamista. Kokeilut tulisi myös toteuttaa suunnitelmallisemmin päätöksenteon tueksi.