Plattform för gräsrotsfinansiering av försöksverksamhet

Statsrådets kommunikationsavdelning
31.5.2016 13.15
Pressmeddelande 235/2016

Statsrådets kansli vidtar förberedelser för att skapa en plattform för gräsrotsfinansiering av försök. I den andra tilläggsbudgeten för 2016 föreslog regeringen en såddfinansiering på 2 miljoner euro för anskaffning av en digital finansieringsplattform och inrättande av en organisation med ansvar för administrationen av plattformen samt för finansiering av försök.

Finansieringsplattformen för försök är ett stort framsteg i främjandet av försökskulturen. Med den finansiering som fås via plattformen främjas finansieringen av småskaliga försök, spridningen av de bästa lösningarna och insamlingen av information om försöken. Plattformen gör det också möjligt att sammanföra olika aktörer. Tack vare finansieringplattformen kan till exempel företag, stiftelser och sammanslutningar delta i finansieringen och främjandet av försök.

I rekommendationerna från projektet för alternativ för genomförandet av försöksverksamheten (KORVA) föreslås en finansieringsplattform för försök.

Ytterligare informatin: Ira Alanko, projektchef, tfn 0295 160 028, statsrådets kansli

Mer information om försöksverksamheten

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 31.5.2016

finansiering
forskning
forskningsverksamhet
forskningsverksamhet
försök
förvaltning
penningöverföring
service