Kokeileva Suomi -blogi

Uusi työ löysi kodin Lahdesta

Sami Makkula & Aku Mattila Julkaisupäivä 27.4.2017 15.33 Blogit

Viimeisen vuosikymmenen aikana tarve työmarkkinoiden joustavuuteen on kasvanut, samoin yritysten paineet organisoitua uudelleen ja etsiä sopeutumisen keinoja. Epätyypilliset työsuhteet ovat lisääntyneet, ja samalla yritysten on täytynyt miettiä työnteon tapoja ja paikkoja uudelleen. Uusi aika haastaa käsityksemme siitä, miten, missä ja kenen kanssa työtä tehdään. Lahden ammattikorkeakoulussa on kehitetty Study&Meet Hub -palveluympäristöä, joka toimii yhteisöllisen yhteistyöskentelyn mahdollistamana kokonaisratkaisuna ja erilaisten osaajien kohtaamispaikkana ja verkostoitumisalustana.

Työnteon muodot moninaistuvat ja yksilöllistyvät. Työtä tehdään entistä hajautetummin. Työskentely samanaikaisesti yrittäjänä, palkansaajana, toiminimellä tai apurahansaajana ei ole enää lainkaan tavatonta. Vaikka kokoaikapalkkatyö on edelleen yleisin työsuhteen muoto, yksinyrittäminen, freelancer-työt sekä verkon  kautta työskentely yleistyvät. Työsuhteet yksilöllistyvät. Jatkossa räätälöidäänkin yhä yksilöllisempiä sopimuksia työnteon ajan, paikan ja muiden ehtojen suhteen. Lisäksi uudet teknologiat kuten pilvi- ja mobiiliteknologiat tuovat lisää vapausasteita aikaan ja paikkaan  - varsinkin luovassa asiantuntijatyössä, mutta myös perinteisemmillä aloilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön pari vuotta sitten tekemän työn tulevaisuuskatsauksen mukaan Suomessa tarvitaan uudenlaisen yrittäjyyden kasvu- ja kokeilualustoja, joissa uusille ja toimiville yrityksille mahdollistetaan niiden tarvitsema moniammatillinen tuki. Lisäksi selvityksessä todetaan, että osuuskunnat ja pienyritysten keskinäiset verkostot avaavat uusia yrittämisen mahdollisuuksia, mutta vain jos yritysten keskinäistä verkostoitumista lisätään.

Suomessa on 250 000 alle kymmenen hengen yritystä. Määrä vastaa yli 90 prosenttia kaikista yrityksistä. Puolet näistä on yhden hengen firmoja.

Yhteisen tekemisen, jaettujen kokemusten, yhteisöllisyyden ja jaettujen jäsenyyksien kautta on mahdollista synnyttää sellaista uutta työnteon muotoa, jota eivät rajoita perinteiset organisaatio- tai statusrajat.

Uutta kulttuuria ei kuitenkaan synny pelkästään puhumalla tai suunnittelemalla. Yhteenliittymät eivät voi olla pelkästään sähköisiä. Jotta päästään aidosti tilanteeseen, jossa erilaiset osaajat tulevat yhteen, tarvitaan sellaisia fyysisiä ympäristöjä, joissa työn teko on mahdollista ja haluttavaa. Tarvitaan yhteinen sateenvarjo, jonka alla uudenlaiset työnteon tavat, digitaalisuus, tukipalvelut ja osaajien keskinäiset yhteenliittymät mahdollistuvat.

Lahden ammattikorkeakoulun Study&Meet Hub yhdistää sekä yrittäjiä, freelancereita ja muita uuden työn tekijöitä että ammattikorkeakoulun osaajia, niin opiskelijoita kuin henkilökuntaakin. Hubia rakennetaan sekä ajattelumallina että fyysisenä palveluympäristönä Lahden keskustassa sijaitsevalle FellmanniCampukselle, jossa ovat läsnä kaikki arjen työssä vaadittavat tukipalvelut ja onnistumisen kannalta keskeiset verkostot.

Hub on osaajien ja tekijöiden yhteisö, jota yhdistää uusi tapa työskennellä ja ajatella. Hub on yhtä aikaa verkosto, toimintatapa ja paikka, joka auttaa ensi kädessä tekemään työtä paremmin ja tehokkaammin tässä ajassa sekä toisaalta tätä kautta lähtemään uudistumisen ja kasvun polulle. Samalla se haastaa korkeakoulun toimintatapoja ja tuo yrittäjyyden korkeakoulun iholle.

23.3. FellmanniCampuksella järjestettiin Osallistu, kokeile & hyödynnä -tapahtuma, jossa yrittäjät, opiskelijat ja asiantuntijat kokoontuivat käsittelemään median ja digitaalisuuden teemoja. Tapahtuma oli osa koko maan kattavaa Kokeileva Suomi -kiertuetta. Brunssilla virittäydyttiin päivän teemaan yli sadan ihmisen voimin. Lounaan ohessa oli mahdollista tutustua Hubin palveluihin sekä tiloihin.

Iltapäivällä oli #digitalist-päätapahtuma, jossa kurotettiin tulevaisuuteen palveluiden digitalisoitumisen sekä lohkoketjuteknologian teemoissa. Seminaariin osallistui noin 250 henkilöä.

 

Katso lisää:
http://www.fellmannicampus.fi/studymeet-hub/
http://www.facebook.com/studymeethub/ 
http://www.youtube.com/watch?v=ND9QnV1z4-Y 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.