Kokeileva Suomi -blogi

Uusi lappilainen kunta – kuntien digitaalisia lähipalveluita kehittämässä

Julkaisupäivä 8.10.2018 9.05 Blogit

Lapin pinta-ala on 100 366 neliökilometriä. Utsjoelta on matkaa maakuntakeskukseen eli Rovaniemelle vähän yli 450 km, istumalihaksilta tämä vaatii työtä noin viiden tunnin verran. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että esimerkiksi Uudenmaan maakunnan pinta-ala on 9 568 neliökilometriä ja jos Helsingistä matkustaa noin 450 km, saapuu lähelle Iisalmea tai Kokkolaa. Utsjoeltahan ajetaan Rovaniemelle asioimaan erikoissairaanhoidossa, esimerkiksi synnyttämään. Lappi on laaja ja sen 21 kuntaa ovat hyvin erilaisia. Joukkoon mahtuu isoja kaupunkeja sekä pieniä maaseutukuntia. Siinä missä esimerkiksi Sodankylässä tulee valokuitu melkein joka niemeen ja mökkiin, on vaikkapa itäisessä tai pohjoisessa Lapissa edelleen isoja katvealueita, joilla ei ole minkäänlaista verkkoyhteyttä.

Kuntalaisten palvelutarpeet

Vaikka osa kuntalaisista asioi edelleen mieluiten kasvotusten, tulevaisuudessa suurten välimatkojen Lapissa on tarvetta uusille digitaalisille ratkaisuille, jotka helpottaisivat kuntalaisen arkea ja edistäisivät palveluiden saavutettavuutta sekä alueiden välistä tasa-arvoa. Kun kirkonkylälle on matkaa toistasataa kilometriä, voisi olla kätevää jättää päivähoitohakemus sähköisesti tai seurata terveyskeskuksen päivystyksen jonotilannetta älypuhelimesta. Rohkeitakin digitaalisia kokeiluita tarvitaan, jotta pienet kunnat ja varsinkin niiden haja-asutusalueet pysyvät asuttuina jatkossakin.  

Uusi lappilainen kunta – kuntien digitaaliset lähipalvelut -hanke on selvittänyt kevään 2018 aikana Tervolassa, Kolarissa ja Utsjoella sekä kuntalaisten että viranhaltijoiden ja kunnan johtoryhmien näkemyksiä siitä, millaisia digitaalisia lähipalveluita tulevaisuudessa tarvitaan. Kuntalaisille tehdyistä kyselyistä selviää, että kuntalaisilla on kohtuullisen hyvin hallussaan digitaalisten palvelujen edellyttämä tekninen valmius (laitteisto, sähköiset asiointitunnukset jne.), mutta toisaalta he kokevat aika paljonkin epävarmuutta asioinnin tietoturvasta ja digitaalisten palveluiden vaikutuksista fyysisiin palvelupisteisiin, jopa niiden olemassaoloon.

Siinä missä itse haluaisikin ehkä hoitaa mahdollisimman paljon asioinnistaan verkossa, huolestuttaa naapurin Rauhan tai Iisakin kohtalo, jos lähipalvelut muuttuvat digitaalisiksi. Kuntalaiset toivovat ennen kaikkea monikanavaisia ja joustavia asiointimahdollisuuksia – sellaisia, jotka ovat saavutettavia jokaiselle kuntalaiselle.

Rohkeita digikokeiluja tarvitaan

Kunnat tuottavat palveluita kuntalaisten lisäksi elinkeinoelämää ja vaikkapa matkailijoita varten. Lappilaisen kunnan pitää tulevaisuudessa pystyä näyttäytymään houkuttelevana sekä potentiaalisille asukkaille että yrityksille ja matkailijoille. Hankekunnilta onkin tullut hyviä ideoita siitä, miten kunta voisi kohtalaisen kevyillä ja edullisillakin ratkaisuilla palvella kaikkia näitä kolmea kohderyhmää ja vielä samalla lisätä kunnan näkyvyyttä – ja sitä digitaalisuutta.

Digi-ideoina ovat pyörineet kehittäjätyöryhmien keskusteluissa esimerkiksi keli- ja maisemakamerat kunnantalon katolle, ulkoilupaikkojen talvikunnossapidon digitaaliset seurantasysteemit sekä sähköiset tapahtumakalenterit. Lisäksi on ideoitu järjestelmiä ja palveluita, jotka tekisivät kunnan päätöksenteosta näkyvämpää tai kunnan työtekijöiden arkipäivästä helpompaa. Tulevan talven aikana näemme, mitkä kaikista ideoista valikoituvat lopullisiksi kehittämiskohteiksi.

Lapissa huolta herättää tietoliikenneyhteyksien riittämättömyys. Tuoreessa, heinäkuussa 2018 valmistuneessa Lapin digitalisaation tiekartassa toimintaympäristön suurimmaksi haasteeksi ja tulevaisuuden uhkaavaksi pullonkaulaksi on nostettu Lapin riittämättömät internet-yhteydet.

Toimiva digitalous ja tulevaisuuden saavutettavat palvelut edellyttävät nopeita ja luotettavia yhteyksiä. Mobiiliverkon kehittäminen ei kuitenkaan riitä, vaan jokaiseen torppaan haja-asutusalueellekin tarvitaan tulevaisuudessa nopeat kiinteät yhteydet, jotta palvelut pysyvät saavutettavina. Kun yhteydet ovat kunnossa, voivat kunnatkin lähteä rohkeammin tuottamaan digitaalisia ja ennen kaikkea saavutettavia palveluita.

 

Uusi lappilainen kunta - kuntien digitaaliset lähipalvelut -hanke käynnistyi loppuvuodesta 2017 Lapin ELY-keskuksen ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoituksella. Hanketta toteuttavat Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu yhdessä Utsjoen, Kolarin ja Tervolan kuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea hankekuntia uusien, saavutettavien digitaalisten lähipalvelujen kehittämisessä.

Niina Alapuranen
koulutuspäällikkö, projektipäällikkö
Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.