Kokeileva Suomi -blogi

Uteliaisuus houkutti mukaan kokeiluviikkoon

Julkaisupäivä 27.4.2018 14.43 Blogit

Pyhän kyläyhdistys oli mukana 6.-13.10.2017 järjestetyssä kansallisessa kokeiluviikossa oppimishautomo-kokeilulla. Päätös kampanjaan mukaan lähtemisestä tehtiin pitkälti uteliaisuudesta. Mikä on kokeiluviikko? Miten me voisimme olla osa sitä? Antaisiko se meille hyvän kokeilupotkun kehittämistyöhömme? Nämä olivat kysymyksiä, joita pyörittelimme tovin ennen hakemuksen eteenpäin lähettämistä. Uteliaisuuden lisäksi päätöksen teki helpoksi se, että meillä on vahva halu kehittää yhteisöämme kokeillen ja myös kehittyä kokeilevina kehittäjinä.

Olimme innostuneita, kun oppimishautomomme oli yksi viidestä mukaan valitusta kokeilusta Suomessa. Pieni ylpeyskin toki mieltämme lämmitti, koska viidestä muusta yksikään toinen ei ollut kyläyhteisö. Samalla heräsi epäilys, tiedämmekö oikeastaan mitä kokeilukulttuuri on, tai mitä kokeileva kehittäminen tarkoittaa. Mitä me oikeastaan olemme kokeilemassa?   

Kokeilulla uusia tapoja yhteistyön tekemiseen

Kokeiluviikon tarkoituksena oli vahvistaa julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin alueellista vuorovaikutusta. Oppimishautomomme kiteytyi kokeiluksi paikallisten toimijoiden yhteistyön mahdollisuuksista. Toisaalta kokeilun tarkoituksena oli pohtia, miten yhdistää olemassa olevan matkailuympäristön mahdollisuudet, paikallisyhteisön innostus ja elinkeinoelämän tarpeet kouluopetukseen.

Mukana oppimishautomo-kokeilussa olivat Pyhän kyläyhdistys ry, Pelkosenniemen yrittäjät ry, Pelkosenniemen koulun 5-6 –luokan oppilaat, Pyhän ryhti ry ja Pelkosenniemen kunnan elinkeinotoimi. Lisäksi ideoinnissa mukana ja sparraajina olivat Pohjoisimman Lapin Leader ry:n, Lapin yliopiston sekä maa- ja metsätalousministeriön asiantuntijoita.

Oppimishautomoon osallistui neljä paikallista matkailualan yritystä, jotka toivat hautomoon oppilaiden pohdittavaksi tuotteen tai palvelutarpeen. Kaikki toiveet kohdistuivat nimenomaan lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen alueelle. Kohderyhmänä olivat sekä kotimaiset, että ulkomaalaiset matkailijat, mutta myös alueen nuoret.

Opit tulevaa varten

Kokeilu oli kokonaisuudessaan melko onnistunut. Arvioinnin perusteella se koettiin hyväksi tavaksi yhdistää paikallisten toimijoiden osaaminen yhteiseksi toiminnaksi. Kokeilu tuotti uusia kehittämisideoita, mutta myös opetti.  

Vinkkeinä jatkoon itsellemme ja toisille kokeiluihin hurahtaneille on, että kokeilun jatkokehittämiseen on hyvä varata resursseja, jotta hyväksi havaitut elementit saadaan siirrettyä käytäntöön ja jatkuviksi toiminnoiksi. Hautomomme osalta yrittäjien ja oppilaiden välistä jatkoideointia ja mahdollista käytännön toteuttamista olisi hyvä kehittää edelleen. Myös koulun roolia kehittämisessä pitää vahvistaa, jotta yrittäjyyskasvatus pysyy antoisana ja hedelmällisenä oppilaille läpi opiskelun.

Oppimishautomon jatkokehittäminen on työn alla. Myös kokeiluviikko-kampanjaan lähtisimme uudelleen mukaan. Uteliaisuuden sijaan mukaan lähtemisen syynä olisi todennäköisesti kevään teema, hyvinvointi. Se kun niin osuvasti sopii yhteen meidän kestävä ja hyvinvoiva Pyhä -kehittämisteemamme kanssa. Nyt koemme myös olevamme valmiimpia kokeilun toteuttajina, koska kokemuksesta tiedämme onnistuneen kokeilun tarvitsevan myös vahvemmin kokeilukulttuuria ymmärtävän saajan ohjausta.     

 

Hilma Heikkinen ja Miia Taivalantti

Pyhän kyläyhdistys ry

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.