Kokeileva Suomi -blogi

Tabletti taipuu moneksi! Sote-ammattilaiset ikääntyvien tukena digitalisaatiossa

Satu Veltheim & Minna Piispanen Julkaisupäivä 21.4.2017 11.13 Blogit

Miten hyödyntää tietotekniikkaa ikäihmisten palveluissa? Voiko uusilla laitteilla tuoda helpotusta niin ikääntyvien kuin työntekijöidenkin arkeen? Näitä lähdettiin selvittämään Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry:n SenioriVerkko-projektissa, jossa on testattu tablettien mahdollisuuksia ikääntyneiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintamahdollisuuksien edistämiseen. Lisätavoitteena on ollut mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille uudenlaisia toiminta- ja työtapoja, joilla tukea ikääntyneitä digitaalisaatiossa.

Miten näkyy ammattilaisen työssä?

Pilotissa on ollut mukana ammattilaisia (toimintaterapeutteja, fysioterapeutti, sosiaaliohjaajia ja lähihoitajia), jotka ovat käyttäneet tablettia asiakastyössä. Tablettia on käytetty muun muassa Helsingin kaupungin Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen päivätoiminnassa. Siellä työntekijät ovat heijastaneet tabletin näytön seinälle ja kaikki asiakkaat ovat voineet yhdessä seurata ruudun tapahtumia. Ryhmissä on luettu uutisia, pelattu pelejä, katseltu kuvia ja kuunneltu musiikkia yhdessä. Työntekijät kokivat, että laitteet ovat inspiroineet ja tuoneet uusia tuulia työhön. Lisäksi ryhmien suunnittelu ja toteutus ovat monipuolistuneet tabletin myötä.

Herttoniemen toimintaterapiassa työntekijät ovat käyttäneet tablettia muun muassa apuvälinekuvien näyttämiseen asiakkaalle. Tabletin avulla asiakas on voinut kotona osallistua valintaan. Asiakkaan osallisuus on kasvanut ja työntekijän työaika on tehostunut, koska tiedonhankinta on tabletin avulla helppoa ja nopeaa.

Työntekijät ovat kertoneet, että tabletin myötä asiakaspalvelu on parantunut ja nopeutunut. Lisäksi he kokivat tärkeänä sen, että asiakkaat ovat päässeet kokeilemaan tabletin toimivuutta. Tabletti lisää merkittävästi asiakkaan toimintamahdollisuuksia, tarjoaa vapaa-ajan toimintoja, harjoituksia ja mahdollistaa itsenäistä asioiden hoitoa. Tärkeää on myös sen mahdollistama sosiaalisten suhteiden ylläpito.

Työpaikkojen muutkin työntekijät ovat innostuneet tabletin käyttämisestä asiakastyössä ja muutamia tabletteja on hankittukin työpisteisiin.

Mitä kaivataan lisää?

Laitteiden määrän kasvun lisäksi työntekijät kaipaavat lisää perehtymistä ja tutustumista, jotta osaisivat vielä paremmin hyödyntää tablettia työssä. Lisäksi he haluaisivat tietoa iäkkäiden parissa hyödynnettävistä sovelluksista ja apuvälineistä. “Toivon todella, että tabletit yleistyvät työvälineinä. Niiden avulla pystyttäisiin tehostamaan työtä ja esimerkiksi hoitajat voisivat konsultoida kuvien ja videon avulla, mikä olisi valtavan suuri apu.”

SenioriVerkossa viestimme, että hyvinvointia voidaan luoda tieto- ja viestintätekniikan kautta. Tieto- ja viestintätekniikka on hauskaa, hyödyllistä ja tuo iäkkäänkin elämään uusia ulottuvuuksia.  Projekti kuuluu Vanhustyön keskusliiton koordinoimaan ja STEA:n rahoittamaan Eloisa ikä -ohjelmaan.

 

Tutustu SenioriVerkon monipuoliseen toimintaan: www.senioriverkko.com

DigiKylli-blogiakin kannattaa kurkata: digikylli.blogspot.fi

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.