Kokeileva Suomi -blogi

Senioreiden suhinat on mahdollisuus uuden kokeilulle ja koettelulle

Heta Vilén Merja Nurmi Julkaisupäivä 3.1.2017 10.30 Blogit

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun vanhustyön opiskelijoille annettiin haaste: Miten lisätä seniorien hyvinvointia, tuottaa uusia virikkeitä ja tarjota tietoa kohderyhmää houkuttelevalla tavalla? Seniori-ikäisten kohderyhmä monimuotoistuu, eivätkä tapahtumat, tuotteet, palvelut ja tieto aina kohtaa heidän tarpeitaan ja toiveitaan.

Tästä ideasta on kummunnut Senioreiden suhinat -tapahtuma, jossa kokeilukulttuurilla on merkittävä rooli. Tapahtumassa kerätään tietoa senioriväestön tarpeista, kokeillaan ja testataan uusia tuotteita ja palveluja. Ammattikorkeakoulun eri hanketoimijat ovat myös mukana tuottamassa seniorien kanssa uusia ideoita kyselemällä kehittämisehdotuksia, esittelemällä ja pilotoimalla uusia tuotteita ja palveluita sekä keräämällä tietoa mukana oleville eri toimijoille.

Senioreiden suhinoissa on aina vaihtuva ajankohtainen ja seniori-ikäisiä kiinnostava teema. Tällä kertaa teemana oli (d)igiliikkuja, millä haluttiin nostaa esille sekä digitaalisuutta että liikunnan merkitystä. Tapahtumassa testattiin esimerkiksi kohderyhmälle tuotettuja pelejä ja haettiin niistä käyttäjäkokemuksia.

Tapahtuman myötä ymmärrys senioreiden eritystarpeista on kasvanut niin korkeakoulun toimijoiden kun muiden palvelutarjoajien keskuudessa. Seniorit ovat kokeneet positiiviseksi sen, että heitä varten on varattu oma päivä.

Tapahtuma on järjestetty jo viisi kertaa, ja konseptia on kehitetty aina uusien oppien myötä. Ammattikorkeakoulun geronomi-, liiketalouden ja muotoilun opiskelijoiden kumppaneina ovat olleet aikuiskoulutuskeskus, Kouvolan ydinkeskusta ry, aktiiviseniorit sekä erilaiset kaupallisen ja kolmannen sektorin toimijat. Seuraavana askeleena ja tavoitteena on kokeilla vastaavanlaista tapahtumaa Kymenlaakson muissa kaupungeissa.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.