Kokeileva Suomi -blogi

Ministeri Vehviläisen kirje kansainvälisenä epäonnistumisen päivänä

Anu Vehviläinen Julkaisupäivä 10.10.2016 15.01 Blogit

Lokakuun 13. päivä vietetään kansainvälistä epäonnistumisen päivää. Epäonnistumisten salliminen on olennainen osa kokeilemista. Kaikki kokeilemalla toteutetut kehittämisideat eivät osoittaudu sellaisiksi, joita kannattaisi levittää laajemmalle. Olennaista on, että saamme kokeilujen avulla tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei.

Myös omassa elämässämme meillä kaikilla on epäonnistumisia, suuria ja pieniä. Minullekin on kantapään kautta tullut tutuksi sanonta "kun jokin ovi sulkeutuu, toinen avautuu".  

Putosin eduskunnasta vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Ensimmäiset päivät itkeskelin. Sitten aloin ymmärtää myös hyviä puolia: erityisesti sitä, että saan olla päivittäin osallistumassa 2,5-vuotiaan poikani elämään Joensuussa. Putoaminen eduskunnasta auttoi myös ymmärtämään kansanvallan todellisen luonteen: sen, että valta on aina lainassa äänestäjiltä vain määräajaksi.

Kokeilukulttuurin käyttöönottaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Kärkihankkeesta vastaavana ministerinä on ollut hienoa nähdä, millaisella intensiteetillä ja ilolla kokeilukulttuuria on lähdetty monin paikoin viemään eteenpäin.

Erilaisten kokeiluhankkeiden parissa työskentelevät joutuvat kuitenkin yhä kamppailemaan monenlaisten epäluulojen kanssa. Monelle on vielä vierasta ajatus siitä, että kokeileminen on oikeaa ja sitä paitsi monesti tavallista tehokkaampaa ja osallistavampaa kehittämistyötä. Kun jo kehittämisprosessin varhaisessa vaiheessa huomataan, ettei jokin asia toimi odotetusti, säästetään valtavasti resursseja. Tämän takia sellaisistakin kokeiluista, joiden tulokset eivät vastaa alkuperäisiä odotuksia, on tärkeää viestiä.

Osa kokeiluista on hallitusohjelman mukaisia isompia strategisia kokeiluja, jotka vaativat lainsäädäntömuutoksia käynnistyäkseen. Perustulokokeilun kaltaisissa laajoissa yhteiskunnallisissa kokeiluissa on tärkeää noudattaa samoja hyvän tieteellisen käytännön periaatteita kuin tutkimuksessa.  Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -tiimi on laatinut yhdessä tutkijoiden ja virkamiesten kanssa linjapaperin kokeilujen eettisistä periaatteista. Erityisesti merkittäviä taloudellisia ja muita vaikutuksia oletettavasti synnyttävät kokeilut on suunniteltava ja organisoitava niin, että niistä voidaan oppia riittävästi ja riittävän luotettavasti. 

Arkisimmillaan kokeilukulttuuri on kuitenkin arjen tekoja ruohonjuuritasolla, lähiympäristöissä, työpaikoilla, organisaatioissa ja yhteisöissä. Arjen kokeilukulttuurin ydintä on, että asioita ja toimintatapoja uudistetaan tekemällä ja toimimalla, ei niinkään työpöydän ääressä suunnitellen tai pitkissä palavereissa pohtien.

Jotta eri puolilla piilevä kehittämisen palo saadaan kanavoitua tekemiseksi ja tuloksiksi, tarvitaan Suomeen lisää rohkeutta.  Kannustan organisaatioita miettimään keinoja, joilla epäonnistuneiden kokeilujen kehittäjät uskaltavat puhua kokemuksistaan. Joissakin edelläkävijäorganisaatioissa, kuten esimerkiksi Sipoon kunnassa, on jopa uskaltauduttu palkitsemaan hyvästä erheestä ja siitä oppimisesta.

Epäonnistuminen on taitolaji, mutta meistä jokainen voi kehittää omia epäonnistumisensa taitoja. Toivotan kaikille antoisaa epäonnistumisen päivää!  

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.