Kokeileva Suomi -blogi

Kulttuurista muutosta ja jatkuvaa digiräjäyttelyä kuntiin

Maria Vuorensola ja Suvi Savolainen Julkaisupäivä 10.3.2017 15.18 Blogit

Voisimmeko kehittää kuntalaisten ja kuntapäättäjien välistä vuorovaikutusta paremmaksi modernin digitalisaation avulla? Miten saisimme asiakkaalle yhtenäisen käyttökokemuksen? Voisimmeko luoda kokonaan uuden tulevaisuuden kunnan, digitaalisesti rakennetun mallikunnan? Miten yhdistää kulunvalvonta, tilavaraukset ja maksaminen asiakkaan kannalta helpolla tavalla? Mitä mahdollisuuksia automaatio voisi tuoda asiakaspalveluun esim. haku- ja ilmoitusasiointien osalta? Mitä on digitalisaatio savolaisittain ymmärrettynä?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin innokkaat kokeilijakunnat etsivät vastauksia valtiovarainministeriön viime vuonna käynnistämässä digikuntakokeilussa. Kokeilukokonaisuus kumpuaa kolmesta suuresta hallituksen reformista tai kärkihankkeesta, jotka koskevat julkisen sektorin kustannusten karsintaa, julkisten palveluiden digitalisaatiota sekä kokeilukulttuurin jalkauttamista. Digikuntakokeilun tavoitteena on edistää kuntien toimintatapojen ja palveluiden ennakkoluulotonta, tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä.

Digitalisaatiossa ei ole kyse vain olemassa olevien vanhojen prosessien sähköistämisestä. Tarkoitus on miettiä toimintaa, palveluita ja prosesseja kokonaan uudelleen. Digikuntakokeilussa olemme mieltäneet digitalisaation toimintatapojen kuntalaislähtöiseksi uudistamiseksi teknologiaa hyödyntämällä. Kokeiluun ilmoittautuneet vapaaehtoiset kokeilijakunnat ja jo digitalisaatiota pitkälle hyödyntäneet vaikuttajakunnat ovat syksyn aikana tunnistaneet omassa toiminnassaan hyvin tutuilta kuulostavia esteitä toimintakulttuurin muutokselle. Hallintokuntien rajat voivat olla korkeita, johto ja muut olennaiset toimijat vielä sitouttamatta – resurssejakin ehkä uupuu. Vanhoista toimintamalleista voi olla hankala luopua, etenkin, jos muutos pelottaa. Monessa kunnassa on myös koettu, että vielä heillä ei ole riittävää ymmärrystä siitä, mitä kokeilukulttuuri ja kokeilemalla kehittäminen on.

Tähän kaikkeen pyrimme yhdessä kuntien kanssa löytämään ratkaisuja. Kokeilujen edistäminen on kulttuurista muutosta, joka edellyttää paitsi lisää tietoa ja onnistuneita esimerkkejä, myös asennetason muutoksia. Uudella tapaa tekeminen voikin olla hyvä asia! Muutosta ei ole pakko tehdä isolla ja kipeällä kertarysäyksellä, vaan se voi olla pientä ja arkista - jatkuvaa räjäyttelyä tai hellää työntämistä kohti digimaailmaa.

Digikuntakokeilussa pyrimme tukemaan kokeilija- ja vaikuttajakuntiamme monin tavoin. Tarjolla on kilpailutettu asiantuntijapooli kokeilukulttuuri-osaajia, demokratiakehittäjiä, palvelumuotoilijoita ja arvioitsijoita. Hankimme tietoa, luomme työkaluja, solmimme verkostoja, tuomme yhteen toisten kuntien, järjestöjen ja yritysten toimijoita. Suuri tuki tulee myös Kokeilevan Suomen tiimiltä, tilaisuuksista, Kokeilun paikasta ja sen menetelmistä.

Työskentelytapa on myös meille valtionhallinnossa uutta ja kokeilevaa. Perinteisen ylhäältä alas ohjaamisen sijaan olemmekin rinnalla kulkijoita. Lainvalmistelun, hallinnollisten päätösten tai etäisen linjaamisen sijasta vedämme keskusteluita, hankimme työvälineitä ja tietoa, toimimme keskustelukumppaneina sekä digi- tai kokeilulähettiläinä. Tekeminen ja tukimuodot kehittyvät matkan varrella, kokeilemalla tietenkin.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.