Kokeileva Suomi -blogi

Kokeilukulttuurin haltuunotossa vielä kehitettävää – tule mukaan!

Julkaisupäivä 11.7.2018 14.51 Blogit

Kokeilukulttuuri on saanut erityistä pontta Suomessa pääministeri Sipilän hallitusohjelman myötä keskeisenä keinona uudistaa yhteiskuntaa ja eri alojen toimintatapoja sekä tuottaa uutta kasvua

Missä tilassa kokeilukulttuurimme sitten on? Tätä selvitettiin keväällä kokeilujen kanssa toimivilta tahoilta kyselyllä ja haastatteluilla. Niiden perusteella vaikuttaa siltä, että Suomessa on otettu selviä edistysaskelia kokeilukulttuurissa, ja sekä Kokeileva Suomi -kärkihanke että hallituksen strategiset kokeilut olleet tärkeitä myötävaikuttajia. Muutos näkyy yleisesti ilmapiirin ja ajattelutavan muutoksena.

Kuitenkin vastauksista heijastuu se, että monen mielestä kokeilutoiminta on toistaiseksi suhteellisen suppeaa, liian pääkaupunkikeskeistä, turhan akateemista tai ylhäältä lähtevää. Vastausten perusteella kehittämistarpeita liittyy kokeilujen perusteiden (erityisesti riskinotto ja epäonnistumisen mahdollisuus) laajempaan sisäistämiseen ja hyväksymiseen, kokeilutoiminnan resurssointiin ja jatkuvuuden varmistamiseen, verkostojen vahvistamiseen, kokeiluista oppimiseen ja vaikutusten tunnistamiseen. Nämä tarpeet ovat monelta osin samoja kuin jo aiemmin kokeilujen edistämisen yhteydessä todetut haasteet.

Syksyllä näitä kehittämistarpeita otetaan pöydälle työpajoissa, joita järjestetään Tampereella, Helsingissä, Oulussa ja Joensuussa alueellisen kattavuuden saamiseksi. Lisäksi järjestetään yksi valtionhallinnon edustajille suunnattu työpaja Helsingissä. Nyt on hyvä aika osallistua kehittämiseen ja tulla jakamaan näkemyksiä kokeilukulttuurin nykytilasta Suomessa ja miettimään keinoja, joilla kokeilukulttuuria voitaisiin edistää seuraavalla hallituskaudella.

Tervetuloa työpajoihin!

Riina Antikainen

Suomen ympäristökeskus SYKE
KOKSU-hankkeen vastuullinen johtaja


Valtioneuvoston rahoittama hanke Kokeilukulttuuri Suomessa – opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU) tuottaa vuoden 2018 loppuun mennessä kokonaisvaltaisen arvioinnin suomalaisen kokeilukulttuurin nykytilasta ja arvioi hallituksen ”Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri” -kärkihankkeen sekä hallituksen strategisten kokeilujen merkitystä ja vaikutuksia siihen. Hankkeen toteuttajat ovat Suomen ympäristökeskus (SYKE, koordinaattori), Tampereen yliopisto (TAY) ja Innotiimi Oy.

Kutsu ja ilmoittautuminen työpajaan: https://kokeilevasuomi.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kokeilukulttuurin-arviointi-tyopajat

Lisätietoja:

www.syke.fi/hankkeet/koksu
http://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/kokeilukulttuuri-suomessa-opit-merkitys-systemaattinen-toimintamalli-ja-suosituksia-jatkotoimiksi-koksu- 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.