Kokeileva Suomi -blogi

Kokeilukulttuuria Rovaniemellä ja ympäri Suomen

Lyydia Aarninsalo Julkaisupäivä 1.12.2017 9.45 Blogit

Marraskuun alussa pääsimme jo joulutunnelmaan, kun lähes koko Kokeileva Suomi -tiimi matkasi Rovaniemelle ja Kokeilukulttuuri goes Arctic -tapahtumaan, joka aloitettiin Santa Parkissa. Kokeilukulttuuri goes Arctic huipensi yli vuoden kestäneen yhteistyömme ammattikorkeakouluverkoston kanssa.

Tapahtuma oli innostava ja tunnelma kannustava. Tilaisuuden järjestelyistä vastasi Lapin ammattikorkeakoulun Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti - käytännössä laaja joukko opiskelijoita, joiden panos oli kerrassaan upea. Oli hienoa nähdä niin motivoituneita ja sitoutuneita opiskelijoita, jotka pitivät huolta meistä osallistujista koko tapahtuman ajan.

Tilaisuuden poikkileikkaavana teemana oli pohtia ratkaisuja tulevaisuuden ammattikorkeakoulujen pedagogiikkaan. Tiimit ideoivat monia hienoja ja konkreettisia kokeiluja, joita lähteä viemään eteenpäin ammattikorkeakoulujen arkeen.

Ammattikorkeakoulut kokeilukulttuurin alueellisiksi dynamoiksi?

Lähdimme tekemään yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa ennen kaikkea siksi, että toivoimme jo olemassa olevaa, koko Suomen kattavaa verkostoa, jonka kanssa tehdä yhteistyötä kokeilukulttuurin edistämiseksi. Kokeilujen ytimessähän on oppiminen, joten mitkä olisivatkaan luontevampia yhteistyökumppaneita kuin oppimisen ammattilaiset. Ammattikorkeakouluilla on tiiviit yhteydet oman alueensa elinkeinoelämään ja niiden opetus on hyvin työelämäorientoitunutta. Kokeileminen ei myöskään ole mikään uusi ajatus ammattikorkeakoulujen arjessa.

Yhteistyö haki melko pitkään muotoaan ja lopulta päädyttiin siihen, että ammattikorkeakoulut päättävät hyvin itsenäisesti sen, minkälaisen kokeilutapahtuman he järjestävät omalla paikkakunnallaan. Lopputuloksena oli 19 hyvinkin erinäköistä tapahtumaa ympäri Suomen. Monimuotoisuus on tietenkin rikkaus: ammattikorkeakoulut saivat panostaa nimenomaan omiin vahvuuksiinsa ja teemoihinsa oman tapahtumansa järjestämisessä.

VNK:n näkökulmasta monitahoisuus oli toki myös haaste. Miten vetää yhteen näin moniaalle kurottavaa ja polveilevaa prosessia? Erityisesti tämä haaste näkyi lopputilaisuuden ideoinnissa. Mistä löytää yhdistävä tekijä?

Onnistumisen riemua ja oppeja tulevaa varten

Lopulta päädyimme siihen, että myös itse päättötilaisuuden järjestelyissä on järkevämpää antaa vastuuta ammattikorkeakouluille. Avoimen haun kautta pääjärjestäjäksi valikoitui Lapin AMK. Työtä tuki ohjausryhmä, jossa oli edustajia useista organisaatioista. Erilaisten näkökulmien tuominen yhteen toi ehdottomasti parempaa ryhtiä valmistelutyöhön.

Toisaalta saimme huomata jälleen kerran kasvokkain kohtaamisen voiman. Etäyhteydellä pidetyt kokoukset ovat hyviä, mutta vievät kohtaamistilanteesta auttamatta jotain pois. Luottamus ja yhteisymmärrys syntyvät vuorovaikutuksessa, joka olisi vauhdittunut jos olisimme porukalla kokoontuneet alkuvaiheessa edes kerran kasvotusten.

Toinen havaitsemamme asia oli tietynlaisten ennakko-oletusten ja hierarkioiden olemassaolo. Omassa arkielämässä sitä ei aina muista, minkälaisia reaktioita sanapari valtioneuvoston kanslia voi herättää, jos ihmiset eivät ole ennestään tuttuja. Alitajunnasta tuleva reaktio saattaa olla sellainen, että ryhti on suoristettava ja puolustusasenne otettava kun ministeriön ihmiset tulevat paikalle. Näitä ennakko-oletuksia ei voida ampua alas kuin henkilökohtaisilla kohtaamisilla. Organisaatiosta riippumatta olemme kaikki ihmisiä ja erilaisten näkökulmien tuominen yhteen on aina rikastuttavaa. Siksi tarvitaan Kokeilukulttuuri goes Arcticin kaltaisia tapahtumia, joissa eri puolilta Suomea kokoonnutaan yhteen pohtimaan yhteisiä haasteita.

PS. Tapahtuman oppeja olemme koonneet myös Kokeilun paikkaan.

Kuvat ovat Lapin AMK:n tapahtumajohtamisen opiskelijoiden ottamia.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.