Kokeileva Suomi -blogi

Kokeilukulttuuri lähtee ihmisistä

Antero Alenius Julkaisupäivä 19.10.2016 14.30 Blogit

Henkilöstölähtöinen kehittäminen ja kokeileminen on Hämeenkyrön kunnan toiminnan ytimessä. Systemaattinen työ alkoi jo vuonna 2013 Tekesin tuella ja parivuotisen valmennusohjelman siivittämänä. Vähitellen into tarttui, ja kunnan työntekijät rohkaistuivat esittämään omia kehittämisideoitaan.

Aluksi käytimme paljon aikaa ideoiden listaamiseen, esittelyyn ja valmisteluun. Hallinnollinen käsittelytapamme oli liian hidas, ja siksi usko ideoiden todelliseen vaikuttavuuteen alkoi horjua. Kun kunnan menojen kasvu saatiin kuitenkin pysäytettyä, pystyimme pitämään kiinni henkilöstölähtöisestä kehittämistavasta. Uuden kehittämistavan myötä toimintamenomme ovat tällä hetkellä jopa viisi miljoonaa euroa pienemmät kuin ne olisivat voineet muuten olla.

Nyt jo 60 eri alojen työntekijää on ottamassa pysyvän tuotekehittäjän roolia Hämeenkyrössä. Keinona on ollut palveluiden tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. Nämä kehittäjät ovat työyksiköissään muuttaneet selvästi tapaa tehdä kuntatyötä. Tabletti ja sen mahdollistamat sovellukset ovat myös korvanneet monien ammattilaisten aikaisemmat "paperiset" toimintatavat digitaalisilla, nopeilla ja asiakaslähtöisillä ratkaisuilla.

Nyt neljäntenä vuotena olemme vakiinnuttaneet henkilöstölähtöisen toimintatavan valtuuston asettaman vision ja tavoitteiden muotoon. Myös luottamushenkilöt ovat oppineet arvostamaan henkilöstömme aktiivisuutta ja odottavat siltä paljon. Ideoiden esittämisbyrokratiasta olemme jo luopuneet, ja kannustamme suoriin kokeiluihin ja niiden näkyväksi tekemiseen blogeissa, Twitterissä ja Pinterestissä.

Ensi vuoden talousarvion laadinta on vaikeaa myös Hämeenkyrössä. Meillä huomio ei ole kuitenkaan vain euromääräisissä menoleikkauksissa, vaan suuntaamme henkilöstökehittämistä toiminnan optimointiin ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Tavoitteena on myös haitallisten kustannusten torjunta, mikä tarkoittaa muun muassa työllisyyden lisäämistä. Kolmanneksi tavoitteeksi olemme valinneet tulopohjan kasvattamiseen ja elinkeinoelämää tukevat toimet. Talousarvion laadintaohjeissa on vain yksi euromääräinen tavoite: toimintakate. Se on yhteinen hallinnonalojen siilot ylittävä kokonaistalouden tavoite.

Noiden tavoitteiden saavuttamiseksi kannustamme henkilöstöä näyttämään kokeiluilla ja nopeilla toiminnan muutoksilla, miten toimintaa voidaan rationalisoida ja tehostaa. Resurssiemme määrää emme ehkä pysty ensi vuonna kasvattamaan, mutta enemmän, parempaa ja näkyvämpää kuntatyötä tulemme varmasti tekemään.

Antero Alenius

Kunnanjohtaja, Hämeenkyrön kunta

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.