Kokeileva Suomi -blogi

Kokeilukulttuuri jalkautuu Suomeen – Miten se tapahtuu?

Annukka Berg Julkaisupäivä 23.6.2016 17.08 Blogit

”Kokeilukulttuuri edistyy nyt kovaa vauhtia. Kevään aikana meille on kirkastunut, että olemme tekemässä kansainvälisesti ainutlaatuista yhteiskunnan kehittämisen mallia, jossa valtion ylin johto, kokeilijat ja kokeiluja tukevat tahot toimivat yhdessä. Työtä pitää kuitenkin tehdä entistä enemmän yhdessä, entistä paremmin viestien ja konkreettisiin tuloksiin pyrkien” sanoo kokeilukulttuurin kärkihankkeen projektipäällikkö Ira Alanko.

Kokeilujen rahoitus- ja kohtaamispaikka on saatu työn alle. Kokeilevasuomi.fi-sivuista on tullut kokeilukulttuurin materiaalien ja puheenvuorojen foorumi.  Kokeilevan kehittämisen ilosanomaa on viety hallinnon eri tasoille ja tahoille. ”Keskeisiä toimijoita on tavattu, ja sekä toiminnan että puhumisen tapoja on mietitty yhdessä esimerkiksi kokeilukulttuurin asiantuntijoista ja toimijoista koostuvan Kokeilukummit-verkoston kanssa”, Alanko kertoo. ”Tapaamis- ja puhepyyntöjä on sadellut.” Monet keskushallinnon toimijat ovat ottaneet kokeilujen lisäämisen asiakseen, ja esimerkiksi perustulokokeilu on saanut myös kansainvälisen median kiinnostumaan Suomesta.

”Sekä nyt kevätkaudella että tulevana syksynä isona ponnistuksena on saada kokeilukulttuurin rahoituksen ja tiedonlevityksen vajeita paikkaava ’Kokeilun paikka’ toimivaksi”, Alanko selvittää. Kokeilun paikka perustuu Demos Helsingin ja Suomen ympäristökeskuksen laatimaan selvitykseen, joka julkaistiin huhtikuun puolivälissä. Selvityksestä nousseiden ehdotusten pohjalta hallitus esitti kahden miljoonan euron siemenrahaa vuoden 2016 toisessa lisätalousarviossaan. Rahoitus on tarkoitettu digitaalisen rahoitusalustan ja sitä hallinnoivan organisaation perustamiseen sekä kokeilujen rahoittamiseen.

Kokeilun paikka -työnimellä kulkevan alustan kautta kerättävällä rahoituksella tuettaisiin pienkokeilujen rahoitusta, parhaiden ratkaisujen levittämistä sekä kokeiluihin liittyvän tiedon kertymistä. Se mahdollistaa myös erilaisten toimijoiden saattamisen yhteen. Vaikka kokeilukulttuuri ei mitenkään itseisarvoisesti ole digitaalista, digitaalisuus on kuitenkin tehokkain tapa järjestää monia toimintoja, sanoo Kokeilun paikan kehittäjänä toimiva erityisasiantuntija Johanna Kotipelto.

Kokeilukulttuuri ei elä vain leivästä

Esimerkiksi kokeilujen rahoitukseen liittyvien haasteiden ratkaiseminen on tärkeää, jotta kokeilukulttuuri voi levitä ja kukoistaa. ”Kokeilijat kaipaavat yhteisiä välineitä kokeilujen muotoiluun, toteutukseen ja arviointiin”, sanoo Kokeileva Suomi -tiimin erityisasiantuntija Annukka Berg. Hän kerää kokeilevasuomi.fi-sivuille kokeilukulttuurin materiaalipankkia. ”Tarkoituksena on tarjota näyteikkuna ja foorumi Suomen parhaalle kokeilevan kehittämisen osaamiselle.” Sivuille on tulossa esimerkiksi tekstejä, esityksiä ja videoita. Ensimmäiset materiaalit on jo julkaistu.

Kevään aikana on myös työstetty yhteiskunnallisten kokeilujen etiikkaan, juridiikkaan ja tutkimuksellisiin näkökulmiin liittyvää selvitystä yhdessä tutkijoiden ja oikeudellisten asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on ollut yhteisten pelisääntöjen linjaaminen kokeiluille. Selvitystä on vetänyt Aalto-yliopisto. ”Yhteinen linjaus julkaistaan alkusyksystä, ja tätä ennen aiheen ympärille kutsutaan kokoon pyöreän pöydän keskustelu”, kertoo myös kokeileva Suomi -tiimille työpanoksensa antava tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith.

Kokeiluiden tarve pohjaa ajatukseen hyvästä sääntelystä. Hyvän sääntelyn ideaan taas kuuluu se, että päätösten erilaiset vaikutukset on etukäteen arvioitu, ja että erilaisia päätösvaihtoehtoja on tasapainoisesti punnittu. Paremman tietopohjan ja fiksun hallinnon lisäksi kukoistava kokeilukulttuuri on tutkijoille kiinnostava ympäristö. ”Kokeilutoimintaa kehittämällä Suomesta on rakennettavissa maailman paras kokeiluympäristö, joka houkuttelee maailman johtavat yhteiskuntatieteilijät tutkimaan juuri Suomea”, Lähteenmäki-Smith toteaa. Toinen tärkeä yhteistyöhanke on kokeilujen ja kokeilukulttuurin arviointiin tähtäävä projekti, jota tehdään yhdessä Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman kanssa.

Tehdään yhdessä!

Kokeilukulttuurin kärkihanke haluaa olla avoin, osallistuva ja kuunteleva toimija, joka vie viestiä eri tasojen ja toimijoiden välillä. Kärkihankkeelle on perustettu parlamentaarinen neuvottelukunta, jossa on edustajat jokaisesta eduskuntapuolueesta. ”Neuvottelukunta varmistaa, että viestimme kuullaan ylimmän poliittisen johdon tasolla, ja että puolueissa on ainakin joku, joka tietää kärkihankkeesta”, avaa neuvottelukunnan sihteeri, yksikön päällikkö Taina Kulmala. Ministeriöiden kanssa töitä tehdään omassa verkostossa. Muiden kärkihankkeiden kokeiluille kuten alueellisille työvoima- ja yrityspalvelujen kokeiluille tarjotaan räätälöityä tukea.

Laajempi kokeilukulttuurin toimijoiden ja asiantuntijoiden joukko on mukana Kokeilukummeissa. Ohjeet verkostoon liittymisestä löytyvät nettisivuilta. Seuraava tapaaminen on tulossa elokuussa. ”Kokeileva Suomi -tiimi etsii myös jatkossa muita yhteistyötahoja. Esimerkiksi yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa voisi syventää”, Ira Alanko toteaa.

Kesällä kokeilukulttuuria viedään SuomiAreenaan, jossa maanantaina 11.7. klo 17.00-18.15 on keskustelutilaisuus kokeiluista Puuvillan kauppakeskuksessa, ja torstaina 14.7. kokeilut ovat näkyvillä lyhyenä musiikki-improesityksenä ”Kokeilut Rokkaa!”. Projektipäällikkö Ira Alanko on Porissa 11.-14.7, eli keskustelut kasvotusten ovat myös mahdollisia SuomiAreena-viikon aikana. Syksyllä ja talvella lähdetään 18 aluetta kattavalle kierrokselle, jossa kokeilevaa kehittämistä työstetään yhdessä ammattikorkeakouluverkoston kanssa.

 

Tulevia tapahtumia

  • 26.8.2016 Tutkijatapaaminen kokeilujen ”Code of conduct” -linjauksesta
  • 14.-15.9.2016 Kuntamarkkinat
  • 26.10.2016 ”Behavioural science in policy design” -työpaja terveyspsykologian päivien yhteydessä

 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.