Kokeileva Suomi -blogi

Kokeiluja ja rakenteellisia uudistuksia etsimässä – ihmiset innostumaan kulttuurista

Leena Laaksonen Julkaisupäivä 25.8.2017 13.36 Blogit

Vaikka lomakausi rupeaakin olemaan jo takanapäin, vielä voi muistella kesän festareita, lavatansseja   tai kesäteattereita. Lomastaan osan kulttuuririennoissa viettävät tekevät itselleen hyvän työn – saavat ehkä  jopa lisää elinvuosia. On kuitenkin monia ihmisiä, jotka eivät koe kulttuuria tai taidetta itselleen mieleiseksi tai  syystä tai toisesta eivät osaa löytää itselleen sopivalta tuntuvaa kulttuuriharrastusta.

Kulttuuri-innostuksen juurruttamiseksi ja mielenkiinnon lisäämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut uuden kulttuurin kokeilu- ja kehittämishankeavustuksen vuosille 2017 – 2019. Vuonna 2017 kokeilu- ja kehittämishankkeen teemana on ”osallisuus ja osallistuminen”. Teema myötäilee satavuotiaan Suomen juhlavuotta - se tukee yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja kaikkien suomalaisten osallisuuden kokemusta. Aikaa hakea on 28.9.2017 asti.

Kulttuuriharrastaminen yhdistää erilaisia ihmisiä ja parhaimmillaan lisää ihmisten terveyttä. Osin näistä syistä avustuksen tavoitteena on edistää ihmisten osallisuutta kulttuuriin ja osallistumista erilaisiin kulttuuripalveluihin. Osallisuus ja osallistuminen on myös yksi äskettäin lanseeratun Kulttuuripolitiikan strategian (2025) kolmesta tavoitealueesta. Strategian tavoitteena on, että ihmisten osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat.

Näihin tavoitteisiin voidaan päästä mm. poistamalla turhia innostamisen ja aktiivisuuden esteitä, edistämällä eri toimijoiden vuorovaikutusta ja syventämällä ihmisten kulttuurikokemusta. On varmasti monia kokonaan uusia ja ennen keksimättömiä ideoita kulttuuripalveluiden yleisöpohjan laajentamiseksi. Esimerkiksi Museokorttia voi kuvata innovaatioksi, joka on lisännyt museovierailuja.

Myönnettävillä avustuksilla halutaan tukea hankkeita, joissa luodaan uusia toimintamalleja ja kokeiluja ihmisten kiinnostuksen herättämiseksi. Yhtenä kohderyhmänä voivat olla vähän tai ei lainkaan kulttuuripalveluiden tarjontaan osallistuvat. Kulttuurin jatkuvuutta silmällä pitäen nuorten kiinnostuksen lisääminen kulttuuriin varmistaisi myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet nauttia kulttuurista.

Avustettavilta hankkeilta edellytetään pysyviä vaikutuksia ja tuloksia, näkemystä kulttuurin toimialan rakenteiden kehittämiseksi sekä maantieteellistä laaja-alaisuutta. Toivottavaa on, että hakijat muodostavat usean toimijan yhteistyöhankkeita ja ylittävät eri toimialojen joskus korkeitakin muureja. Uudenlaiset toimijoiden yhteenliittymät voivat helpottaa menestyvien ja toteutuskelpoisten toimintamallien keksimistä.

Vuonna 2017 avustuksiin voidaan myöntää enintään 750 000 euroa. Tarkoitus on, että määrärahasta rahoitettaisiin muutama painoarvoltaan merkittävä ja vaikutuksiltaan laaja hanke.

Lue lisää: http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kulttuurin-kokeilu-ja-kehittamishankeavustukset-osallisuus-ja-osallistuminen

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.