Kokeileva Suomi -blogi

Kokeiluille voimaa muutoksesta

Julkaisupäivä 27.2.2019 14.17 Blogit

Jatkuva muutos on tyypillistä nykyajassa. Yhteiskunnan rakenteiden, työelämän ja uusien teknologioiden murroksessa soveltamisen ja sopeutumisen taitoja tarvitaan pinnalla pysymiseen.

Monille ihmisille totutut toimitavat ja rutiinit tuovat turvaa, eikä mitään haluttaisi muuttaa. Jotkut ihmiset taas ovat avoimempia muutoksille, rakastavat rutiinien rikkomista ja kokeilevat rohkeasti uusia asioita. Heille jopa työpaikan tiheä vaihtaminen sekä oman, mielekkään tekemisen, työyhteisön ja -kulttuurin hakeminen, voi olla luontevaa. Monilla ihmisillä yhdistyvät molemmat puolet, yhtäältä halutaan pidättäytyä totutussa, toisaalta janotaan muutosta.

Uuden teknologian tai toimintatavan läpimurto vaatii ensimmäisiä kokeilijoita, jotka rummuttavat positiivista viestiä ja nostavat asian julkiseen keskusteluun.

Saavutetuista eduista ei useinkaan haluta luopua, ei vaikka toinen toimintatapa olisi kuinka ympäristöä suojeleva ja järkevä. Helpoissa ja totutuissa toimintatavoissa on helppo pysyä - on inhimillistä mennä siitä mistä aita on matalin. Taloudellinen intressi on usein ylitse muiden.

Kokeilukulttuuri haastaa ihmiset kyseenalaistavaan ajatteluun. Luovuus ja uudet ideat kumpuavat usein yllättävistä asioista sekä eri liiketoiminta- ja tieteenaloja ja toimintatapoja risteyttämällä. Kokeilukulttuurissa suunnittelu on enemmänkin kuin konseptointi: paketoidaan asia kokeiluksi ja ryhdytään työhön välittömästi kädet savessa. Jos menee pieleen, uskalletaan heittää pois. On vapauttavaa luoda uutta ja luopua vanhasta.

Lapselle kokeileminen on luontaista. Aikuisena tätä kykyä ei kannata hukata. Jokainen voi ryhtyä kokeilemaan.

Ihminen on vahvasti laumasielu. Suunnistusmetsässä koen suunnattomasti turvaa kun näen kirkkaan värisen pomppivan pusakan etenevän samaan suuntaan minne itsekin. Muutostilanteissa, uuden edessä, tarvitaan suunnannäyttäjiä. Epämukavuusalueelle on helpompi astua, kun joku muu on sen jo tehnyt.

Muutoksessa tarvitaan rohkeutta, sillä muutos on voima, joka pitää meidät elossa. Se, että uskaltaa olla erilainen voi jopa pelastaa henkesi. Muutos ei ole este, jota pitää vastustaa ja välttää, vaan se on valjastettava kehityksen airueeksi. Tärkeää on löytää tasapaino säilyttämisen ja muutoksen kesken. Molemmat puolet ovat tärkeitä ja toisiaan täydentäviä, vähän kuin itämaisen filosofian yin 隐阳 ja yang.

Kokeilujen kautta kehittäminen on hauskaa ja muutoksesta muotoutuu uusi normaali ennen kuin huomaatkaan!

---

Terhi Jantunen
Lappeenrannan kaupunki I Wirma yrityspalvelut

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.