Kokeileva Suomi -blogi

Käyttäytymistieteet ja kenttäkokeet nosteessa valtionhallinnossa

Markus Kanerva Julkaisupäivä 7.6.2017 13.28 Blogit

Vuonna 2010 Ison-Britannian pääministerin toimiston yhteyteen perustettiin The Behavioural Insights Team (BIT). Se oli maailman ensimmäinen valtionhallinnon yksikkö, joka oli omistautunut soveltamaan käyttäytymistieteellistä tutkimustietoa. Sen tavoitteena on ollut perustamisestä lähtien tehdä julkisista palveluista sekä kustannustehokkaampia että kansalaisille helpompia käyttää, parantaa politiikkatoimien tuloksia hyödyntämällä tietoa todellisista käyttäytymismalleistarealistisia käyttäytymismalleja sekä aina kuin mahdollista, tukea kansalaisia tekemään itselleen parempia valintoja.

BIT:n menestyksekäs toiminta on innoittanut monta muuta hallitusta ympäri maailmaa perustamaan vastaavantyyppisiä yksiköitä. Muun muassa Yhdysvaltojen Valkoisessa talossa aloitti 2014 The Social and Behavioural Sciences Team, ja tänä päivänä Saksan liittokanslerin toimistostakin oma pieni aiheeseen erikoistunut tiimi. Toukokuun 18. päivä ilmestynyt The Economist -aikakauslehti kuvaa monipuolisesti artikkelissaan Policymakers around the world are embracing behavioural science toimintamallien kehittymistä, niihin kohdistettua kritiikkiä mutta myös saavutuksia ja mahdollisuuksia.

Suomessakin ainakin joukko virkamiehiä ja poliittisia neuvonantajia on ollut jo pidempään innostuneita aiheesta. Muun muassa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen osallistui kesällä 2013 ajatushautomo Tänkin järjestämään paneeliin. Heinonen oli tuolloin pääministeri Kataisen valtiosihteeri. Siellä keskustelemassa olivat muun muassa lordi Gus O’Donnell, joka myötävaikutti suuresti BIT:n syntymiseen ja toimintamahdollisuuksiin ollessaan Ison-Britannian valtion johtavin virkamies.

Tämän vuoden helmikuussa valtioneuvoston kansliassa käynnistyi Suomen oma ”BIT”, kun aloitin vuoden kestävän puolipäiväisen pestini. Toimenkuvaani kuuluu tuoda käyttäytymistieteellistä osaamista hallituksen kokeilutoimintaan ja tukea satunnaistettujen koeasetelmien käyttämistä vaikuttavuusarviointien tekemisessä. Organisaatiokaavioissa sijaintini on Kokeileva Suomi -tiimi, joka on osa politiikka-analyysiyksikköä.

Aloittaessani tehtävässäni minulla oli etuoikeus määritellä itse konkreettiset tavoitteet toiminnalleni pohjautuen melko yleisellä tasolla annettuihin toiveisiin. Tavoitteenani on toteuttaa tai saada käyntiin 10 satunnaistettua kenttäkoetta helmikuuhun 2018 mennessä. Edellisen tavoitteen tueksi pitää tunnistaa ja ehdottaa 30 kenttäkoeideaa lokakuuhun 2017 mennessä. Lisäksi on osoitettava, että kenttäkokeilla testatuilla toimenpiteillä voidaan saada yhteensä miljoonan euron edestä säästöjä ja tuottoja julkishallinnon budjetteihin.

Tavoitteet ovat realistiset mutta melko kovat, kun niitä verrataan esimerkiksi BIT:lle asetettuun kahden ensimmäisen vuoden tavoitteeseen: BITin tavoitteena oli tuottaa säästöjä 10-kertaisesti sen oman toimintabudjetin verran; muutoin ryhmä lakkautettaisiin.

Pelkällä puolikkaalla henkilötyövuodella ilman aiempaa virkamieskokemusta tehtäväni on itse asiassa lähes mahdoton. Siksi olemme haalimassa tueksi kahta tutkijaverkostoa, käyttäytymisasiantuntijoita ja kenttäkoemestareita. Ajatuksena on, että ensimmäisen verkoston asiantuntijat tuovat tuoretta ja syvällistä käyttäytymistieteellistä osaamista erilaisten kansalaisia ohjaavien toimenpiteiden valmisteluun. Toisen verkoston asiantuntijat taas huolehtivat, että toimenpiteiden testauksessa käytetyt koeasetelmat ovat niin hyvin laadittuja, että toimenpiteiden vaikutukset voidaan todentaa.

Näiden lisäksi tarvitaan luonnollisesti myös laajan virkamiehistön syttymistä huomamaan, että käyttäytymistieteiden ja satunnaistettujen kenttäkokeiden avulla he voivat tehdä työnsä entistäkin paremmin. Siihen ei ehkä riitä ministeriöissä jo aloitetut alustustilaisuudet ja säännölliset blogitekstit, vaan avuksi tarvitaan myös esimerkkejä, joissa julkisia palveluita on onnistuttu tuottamaan kustannustehokkaammin ja kansalaisten näkökulmasta paremmin.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.