Kokeileva Suomi -blogi

Käyttäytymistiede kohtaa päätöksenteon – Suomen mallia rakentamassa

Kaisa Lähteenmäki-Smith Julkaisupäivä 2.11.2016 15.11 Blogit

Kokeilut ovat tapa saada tietoa toimenpiteiden tai muutosten hyödyllisyydestä ja vaikutuksista ennen niiden laajempaa käyttöönottoa. Kokeiluilla voidaan tutkitusti edistää kustannustehokkuutta, sopeutumiskykyä ja innovatiivisuutta, tietoon perustuvia ja osallistumista tukevia ratkaisuja. Kokeiluista puhuttiin, kun järjestimme 26.10. yhdessä terveyspsykologien kanssa seminaarin päätöksenteon ja käyttäytymisperusteisen tiedon suhteesta. Aiemmin lokakuussa vierailimme Lontoossa oppimassa muiden maiden tietoperusteisen päätöksenteon käytänteistä ”Evidence works” -seminaarissa.

Suomen malli?

Valtiosihteeri Paula Lehtomäki kuvasi 26.10. seminaarin avauspuheenvuorossaan kokeilukulttuurin ”Suomen mallia”. Siinä kokeilevuuden edistäminen on itseisarvo ja kokeilut ennen muuta oppimisen väline. Kansainvälisestikin tällainen malli on todettu kiinnostavaksi.

”Evidence works” -tilaisuus kokosi 42 maata edustavia virkamiehiä ja poliitikkoja yhteen Lontoon Royal Society of Sciencesiin. Sen jäseniä ohjaa iskulause ”Nullius in verba”. Kyse on terveen skeptisyyden periaatteesta, jonka mukaan kaikkien auktoriteettien antamien ohjeiden tai tietojen on oltava viime kädessä avoimesti haastettavissa.

Kokouksen aikana ilmeni, että monet kansainvälisistä kollegoistamme olivat kuullet Suomen kunnianhimoisesta agendasta kokeilukulttuurin alueella. Meillä on hallitusohjelma, joka asettaa kokeilukulttuurin valtakunnan korkeimman poliittisen johdon asialistalle. Meillä on kokeilu perustulosta, joka on kiehtonut rohkeimpia sosiaaliturvan uudistajia vuosikymmeniä. Ja meillä vietetään kansallista epäonnistumisen päivää niin, että ministeri ja johtava virkamies jakavat oman näkemyksensä tarpeesta asettaa itsensä alttiiksi riskeille ja kokeilulle. Huikeaa. Miltei liian hyvää ollakseen totta.

Quod erat probandum?

Suomen tilaisuuden paneelissa minulta kysyttiin, mikä olisi villein visioni kokeilukulttuurista. Vastaus oli helppo: se päivä, kun kokeilukulttuurimme on sillä tasolla, jolla kansainväliset kumppanimme jo tänään luulevat sen olevan.

Kokeilujen näyttöperustan saaminen käyttöön ei nimittäin tapahdu yksittäisin tempuin tai nopein ratkaisuin, vaan kyse on todella paljon aikaa ja vaivaa vievästä pitkän tähtäimen kulttuurimuutoksesta. Parhaimmillaan siinä yhdistyy vakiintunutta kyseenalaistava rohkean riskinoton kulttuuri pitkän tähtäimen ajatteluun ja tieteelliseen osaamiseen: samaan aikaan siis ”nullius in verbaa” ja startup-yritysten  malttamatonta ”fail fast” -henkeä.  

Tarvitsemme monipuolista osaamista, jota on vaikkapa käyttäytymistieteilijöillä, psykologeilla ja humanisteilla. Juristien, ekonomistien ja yhteiskuntatieteilijöiden osaaminen on ollut kysyttyä, kun on tukeuduttu ylhäältä alas ohjautuvaan, budjetti-, säädös- tai tulosohjaukseen. Kokeiluilla ohjaaminen hakee motivoivia ratkaisuja ja tietoa siitä, miten vaikutetaan ihmisten käyttäytymiseen. Kokeiluilla saadaan aikaan pieniä muutoksia, jotka voivat murtaa yhteiskunnallisten muutosten esteitä.

Esimerkiksi hartaasti vahvalle tutkimusperustalle rakennettu perustulo ei ehkä toimikaan, jos työttömät eivät vaivaudu täyttämään vaadittua lomaketta tai uudistuksesta tiedottava infokirje antaa perustulosta ja sen edellyttämistä toimista vääränlaisen viestin. Sen lisäksi että tiedämme, mikä toimii, meidän on tiedettävä, miksi se toimii: mikä saa sinut tai minut toimimaan?

Käyttäytymistieteilijöiden ja kokeilijoiden monipuolisen ja vahvan osaamisen ansiosta olemme kenties 2019 paremmin valmistautuneita, kun meiltä virkamiehiltä tivataan, millä keinoin saamme uudistukset toteutukseen ja vieläpä kansalaiset mukaan päätöksen toteuttamiseen. Toivottavasti meillä on silloin ”kokeile nopeasti” -toimintamalli, joka rakentuu myös tutkijoiden kärsivällisen tiedon parhaille oivalluksille.     

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.