Kokeileva Suomi -blogi

Hyvinvointikokeilut kirkastavat kunnan uutta hyvinvointityötä

Tuula Jäppinen, Maria Salenius ja Sini Sallinen Julkaisupäivä 14.5.2018 10.25 Blogit

Kokeilut ovat yksi ketterä toimintatapa kunnan toimintatapojen ja palvelujen uudistamisessa. Monet toimintaympäristön muutokset sekä maakuntauudistus haastavat kunnan roolia ja toimintatapoja. Omilla toimillaan ja valinnoillaan kunta voi vaikuttaa omaan kehitykseensä ja menestymiseen.

Hyvä kuntakokeilu on sidoksissa kuntastrategiassa sovittuihin toiminnan painopisteisiin. Tällöin kokeilulla pyritään löytämään uusia ratkaisuja juuri oman kunnan haasteisiin ja kuntalaisten tarpeisiin. Muiden kuntien kokeilujen automaattinen matkiminen ei tuota välttämättä hyvää lopputulosta. Oppia niistä toki voi aina jotain.

Kaikille kunnille on ajankohtaista kirkastaa tulevaisuuden hyvinvointityötään tällä valtuustokaudella. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät maakunnille. Kunnat ovat jatkossakin vastuussa kuntalaisten hyvinvoinnista, mutta uudella tavalla.

Kokeilut voivat nopeastikin tuoda oivalluksia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvä hyvinvointikokeilu voi kohdistua joko yksilön tai kuntayhteisön hyvinvointiin. Lisäksi kokeilun kohdistuminen joko yhteen toimialaan tai useampaan toimialaan voi aikaan saada uudenlaisia toimintatapoja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yksilöön kohdistuvasta kokeilusta esimerkki on Kuopion nuorten palvelusuunnitelmien yhdistämiskokeilu. Nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi kokeiltiin älypuhelimessa olevaa sähköistä ja eri palvelusuunnitelmat yhdistävää hyvinvointisuunnitelmaa. Nuori ja ammattilaiset seurasivat suunnitelman toteutumista yhdessä. Monialaiset toteutuskeinot määrittyivät nuoren ja nuorelle nimetyn oman työntekijän yhteistyössä. Nuori oppi omaa elämänhallintaa ja työntekijät oppivat asiakaskeskeisemmän ajattelutavan. Kokeilua ei ole voitu jatkaa sellaisenaan kokeilulain päättymisen jälkeen.

Kuntayhteisön hyvinvointiin kohdistuvia kokeiluja on käynnissä Lapinjärvellä. Lapinjärven kunta pyrkii tekemään kokeilujen avulla koko kunnan palveluista ihmislähtöisiä vuoteen 2020 mennessä. Kokeilut kohdistuvat kaiken ikäisiin kuntalaisiin. Niiden avulla kehitetään laajasti Lapinjärven toimintaa ja palveluja, esimerkiksi kuntalaisten osallisuutta, lapsiperheiden arkea, muistiystävällistä taajamaa, puistoja, kaavoitusta ja työllistämismallia.

Yhden toimialan kokeilu toteutettiin esimerkiksi Espoossa. Espoo kokeili uudenlaista ajattelua, jossa koulu nähdään palveluna, eikä vain tilaratkaisuna. Haukilahden lukio muutti Aalto-yliopiston kampukselle elokuussa 2016. Kokeilun tulokset osoittivat, että oppilaat viihtyivät uusissa tiloissaan, konsepti tuki kestävää kehitystä ja säästi tilojen käyttökustannuksissa 25 %.

Useamman toimialan ja toimijan kokeilu on Helsingin Kalasataman alueen kehitys. Nopeiden kokeilujen avulla rakennetaan älykkään kaupunkirakentamisen mallialuetta asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Kalasataman rakennetusta ympäristöstä tehdään kokeilujen avulla turvallinen ja uusiutuvia energiatapoja käyttävä ja terveyttä edistävä alue. Keinoja edistää terveyttä ovat muun muassa yhteisöllisyys, helposti saavutettavat terveyspalvelut ja jalankulkuun ja pyöräilyyn sopivat kulkureitit. Kokeillaanpa Kalasatamassa tänä vuonna myös pikkuruista robottibussia, joka liikkuu ilman kuljettajaa.

Hyvinvointi on osien summa: se koostuu niin arjen turvallisuudesta, monipuolisista liikuntamahdollisuuksista, toimivasta hammashuollosta, yhdenvertaisuuden kokemuksista, laadukkaasta esiopetuksesta kuin viisaasta kaavoituksestakin. Kun kuntalaisen hyvinvointia ei jatkossa enää nähdä vain sosiaali- ja terveydenhuollon vastuulla olevana, luovat eri toimialojen yhteistyöhön suuntautuvat kokeilut uutta ja haastavat perinteistä hyvinvointiajattelua.

Onnistunut kokeilu parantaa asiakaskokemusta, vähentää siiloja, muuttaa toimintakulttuuria ja avaa väyliä ennen kokemattomalle yhteistyölle. Kokeilun tuoma hyvinvoinnin myönteinen pyörre synnyttää alueelle myös elinvoimaa. Kumppanuudet ja osallisuuden kokemus rakentavat omalta osaltaan positiivista kehää.

Suunnataan katse toimialojen välisen yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseen. Jakamalla kokemuksia luodaan samalla dialogia. On ratkaistava, miten päättäjät voivat suunnata resurssit kauaskantoisesti niin että kokeilut ja uuden löytäminen ovat samalla mahdollisia. Ravistellaan vanhaa, testataan uutta - kuljetaan löytöretkellä kuntakentällä yhdessä.


Blogi on julkaistu myös Kuntaliiton blogissa.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.