Kokeileva Suomi -blogi

Kokeiluille voimaa muutoksesta

Kokeilukulttuuri haastaa ihmiset kyseenalaistavaan ajatteluun. Luovuus ja uudet ideat kumpuavat usein yllättävistä asioista sekä eri liiketoiminta- ja...

Harjoittelu syventää ja monipuolistaa osaamista

Mikko Vesterinen oli kolme kuukautta harjoittelijana Kokeileva Suomi -tiimissä. Lue blogista, millaisia oppeja ja yllätyksiäkin jäi käteen!

Miten kysymyksen muotoilulla voidaan vaikuttaa mielipiteisiin?

Kokeileva Suomi -hanke toteutti satunnaistetun vertailukokeen virkamiesten keskuudessa. Lue blogista, onko kysymyksen muotoilulla vaikutusta vastauksiin.

Uusi lappilainen kunta – kuntien digitaalisia lähipalveluita kehittämässä

Toimiva digitalous ja tulevaisuuden saavutettavat palvelut edellyttävät nopeita ja luotettavia yhteyksiä. Mobiiliverkon kehittäminen ei kuitenkaan riitä,...

Kokeiluista käytäntöön: Harjoittelijana Kokeilevassa Suomessa

Oma tavoitteeni on harjoittelun aikana pyöritellä tuota muutoksen avainta mahdollisimman monesta kulmasta ja omaksua niin monta erilaista näkökulmaa...

Kokeilukulttuurin haltuunotossa vielä kehitettävää – tule mukaan!

Missä tilassa kokeilukulttuurimme on? Kokeilukulttuuri Suomessa -hanke selvittää sitä vuoden loppuun mennessä päättyvässä arviointihankkeessa. Lue...

Kehittyykö demokratia kokeillen? Arviointi demokratiakokeilijoiden apuna

Demokratian parantamiseksi on tehty ja tekeillä kokeiluja eri aluetasoilla, niin edustuksellisen järjestelmämme korjausliikkeiksi kuin sen täydentämiseksi...

Hyvinvointikokeilut kirkastavat kunnan uutta hyvinvointityötä

Onnistunut kokeilu parantaa asiakaskokemusta, vähentää siiloja, muuttaa toimintakulttuuria ja avaa väyliä ennen kokemattomalle yhteistyölle. Kokeilun tuoma...

Uteliaisuus houkutti mukaan kokeiluviikkoon

Pyhän kyläyhdistys oli mukana 6.-13.10.2017 järjestetyssä kansallisessa kokeiluviikossa oppimishautomo-kokeilulla. Lue blogista kokeiluviikon opit ja tunnelmat.

Lupia kyselemättä – #kokeiluviikko haastaa kokeiluihin viikolla 20

Viime syksynä järjestettiin ensimmäinen kansallinen kokeiluviikko. Hyvän palautteen kannustamina tänä keväänä päätettiin järjestää kokeiluviikko uudelleen....

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.