Vastaa kyselyyn kokeilukulttuurin tilasta!

18.4.2018 15.28
Uutinen
Vastaa kyselyyn kokeilukulttuurin tilasta!

Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto ja Innotiimi Oy toteuttavat arvioinnin, jossa tarkastellaan suomalaisen kokeilukulttuurin tilaa sekä Kokeileva Suomi -hankkeen onnistumista. Osana arviointia toteutetaan kysely, joka on nyt avoinna. Vastaa nyt!

Hankkeessa arvioidaan suomalaisen kokeilukulttuurin nykytilaa ja hallituksen kärkihankkeen Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri (Kokeileva Suomi) sekä hallituksen strategisten kokeilujen merkitystä ja vaikutuksia kokeilukulttuuriin.

Arvioinnin pohjalta laaditaan suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia kokeilukulttuurin kehittämiseksi seuraavalla hallituskaudella.

Yksi osa arvioinnin taustamateriaalista kerätään nyt avattavalla kyselyllä, johon toivomme teiltä vastauksia: https://www.webropolsurveys.com/S/16BC6EF683D0CBDA.par

Vastaaminen kestää arviolta 15 – 20 minuuttia. Kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa.

Arviointi tehdään osana valtioneuvoston rahoittamaa hanketta: Kokeilukulttuuri Suomessa – opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU). Hankkeen toteuttajina ovat Suomen ympäristökeskus SYKE, Tampereen yliopisto ja Innotiimi Oy. Lisätietoja:  http://www.syke.fi/hankkeet/koksu  

Kysely on avoinna 24.4. asti.

Kiitos vastauksestanne ja panoksestanne jo etukäteen!

Ystävällisin terveisin,

Riina Antikainen, KOKSU -hankkeen vastuullinen johtaja, Suomen ympäristökeskus
Virve Hokkanen, KOKSU -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Valtioneuvoston kanslia

Mahdolliset yhteydenotot kyselyyn liittyen:

Katriina Alhola
Erikoistutkija, TkT, KTM
Suomen ympäristökeskus
Kulutuksen ja tuotannon keskus
tel. +358 29 5251 065
katriina.alhola@ymparisto.fi

arviointi
kokeilut