FI SV EN

Kokeileva Suomi vahvistaa kokeilukulttuuria

Kokeilukulttuurin vahvistaminen on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan ja palveluiden kehittämiseen. Lisäksi hankkeella edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä.

Kokeilukulttuurin nostaminen hallitusohjelmaan on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista. Suomen mallissa yhdistetään hallituksen agendalta lähtevä kokeilujen mahdollistaminen sekä ruohonjuuritason innovaatiot.

Mistä kokeilemisessa ja kokeilukulttuurissa oikein on kyse?

Nykyisessä monimutkaisten haasteiden maailmassa perinteiset suunnittelupöydän ääressä kehitetyt ratkaisut eivät toimi. Kokeilukulttuurissa iso ongelma pilkotaan pienemmiksi palasiksi, ja ratkaisuja lähdetään kehittämään nopeasti aidossa toimintaympäristössä. Toimintaa korjataan jatkuvasti kokeiluista saatujen oppien avulla.

Kokeilu on oppimisen väline ja tapa saada tietoa toimenpiteen vaikutuksista ennen sen laajempaa käyttöönottoa. Lisäksi kokeileminen on:

  • Uutta > tulokset ovat epävarmoja, mutta tärkein tulos on aina oppiminen
  • Konkreettista tekemistä > ideaa testataan aidossa ympäristössä
  • Rajattua > kokeilu tapahtuu tietyllä joukolla tietyssä paikassa. Kokeilulla on myös ennakkoon määritelty kesto, minkä jälkeen kokeilun tulokset arvioidaan

Mitä Kokeileva Suomi tekee?

Kokeileva Suomi tuottaa, kokoaa ja välittää tietoa kokeilijoiden ja kulttuurinmuutoksen tueksi:

Kokeileva Suomi -hankkeessa yhdessä kokeilijayhteisön kanssa kehitetty Kokeilun paikka on alusta, joka auttaa synnyttämään ideoista konkreettisia kokeiluja. Se mahdollistaa ideoiden yhteiskehittämisen, kokeilujen joustavan rahoittamisen sekä tuloksien ja oppien jakamisen. Näin parhaat opit saadaan monistettua ja levitettyä laajemmalle.

Kevään 2016 hallituksen puoliväliriihessä Kokeileva Suomi -hankkeelle annettiin tehtäväksi edistää kokeiluja erityisesti kiertotalouden, työllisyyden ja tekoälyn teemoissa. Ensimmäinen kiertotalousteemainen kokeiluhaku toteutettiin kesällä 2017.

Puoliväliriihessä hankkeelle annettiin myös tehtäväksi lisätä tutkimuksellisten kokeilujen käyttöä julkisella sektorilla. Tavoitteena on saada hallituskauden aikana vähintään kymmenen tutkimuksellista kokeilua aloitettua.

Lisäksi Kokeileva Suomi solmii ja vahvistaa verkostoja, purkaa esteitä kokeilujen tieltä ja tukee hallituksen strategisten kokeilujen toteuttamista.