Katsaus: Digitalisaatio korostaa yrittäjäekosysteemien merkitystä

14.12.2017 10.49
Uutinen
Katsaus: Digitalisaatio korostaa yrittäjäekosysteemien merkitystä

Digitalisaatio muuttaa yritystoimintaa ja yrittäjyyttä. Digitaaliset ratkaisut avaavat uusia mahdollisuuksia ja muokkaavat yritysten toimintaa, tuotteita ja palveluita. Näin todetaan 14.12. julkaistussa professori Erkko Aution laatimassa englanninkielisessä katsauksessa.

Muutos mahdollistaa nopean yhteiskehittämisen asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja vertaisryhmien kanssa. Yritysten vertaisoppiminen ja arvonluonti tapahtuvatkin jatkossa yhä enemmän ekosysteemeissä, jotka tulisi huomioida myös yrittäjyyspolitiikassa. 

Policy Brief 20/2017

digitalisaatio
kokeilut
tutkimus
tutkimustoiminta
tutkimustoiminta
yrittäjyys
yritystoiminta