Liisa Suvikumpu

Liisa on säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimitusjohtaja ja Euroopan historian dosentti, joka on Liisa_Suvikumpu_375humanistiaollut mukana VNK:n kokeilurahoitusselvityksen kokeilukummeissa.

Julkisella rahalla tuetut kokeiluhankkeet voivat varmasti synnyttää uudenlaista ymmärrystä vastikkeettoman tuen merkityksestä luovuudelle ja muodostaa entistä kehittyneempiä yhteistyön tapoja julkisen ja yksityisen rahan välille