Kalle Nieminen

Kalle työskentelee Sitrassa Ratkaisu 100 -innovaatiokilpailun ja kokeilukulttuurin kehittämisen parissa. Hän on ollut mukana toteuttamassa kymmeniä kokeiluja Sitran ja sen kumppaneiden projekteissa. Nieminen uskoo kokeilukulttuurin olevan tärkeä askel suomalaiselle yhteiskunnalle.