Tartu monimuotoisuuteen! 

Arcada, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu

Nuorten hyvinvointi on haasteiden edessä etenkin kaupunkiympäristöissä, joissa kohtaamisen tilat ovat jatkuvassa liikkeessä. Kolme ammattikorkeakoulua, Arcada, Diak ja Humak, kutsuivat 8. helmikuuta opiskelijansa ja työelämäkumppaninsa yhteen kokeilemaan ja kehittelemään ratkaisuja, jotka vastaavat urbaanin monimuotoisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin nuorten näkökulmasta.

Tartu monimuotoisuuteen! -tapahtuman pääpuhujana oli Marco Steinberg (Snowcone & Haystack). Työpajojen teemat liittyivät vertaistoiminnan uusiin muotoihin, mielenterveysongelmaisten nuorten työllistymiseen sekä nuoren elämäntilanteen itsearviointiin ja siitä saadun tiedon hyödyntämiseen.

Yhteystiedot:

Kehittämisjohtaja Jan-Erik Krusberg, Arcada, [email protected] 
Kehitysjohtaja Terhi Laine, Diak, [email protected]
Asiantuntija Leena Lehtinen, Humak, [email protected]

***

Fånga mångfalden! – Arcada, Diak och Humak

De ungas välbefinnande står inför utmaningar, speciellt i stadsmiljöer, där mötesplatserna är i ständig förändring. Tre yrkeshögskolor, Arcada, Diak och Humak, sökade och utvecklade tillsammans med sina studenter och arbetslivspartners den 7 februari lösningar som beaktar möjligheter och utmaningar i det urbana och mångkulturella samhället speciellt ur de ungas synvinkel.

Marco Steinberg (Snowcone & Haystack) inleder Fånga mångfalden -tillfället. Workshoparna handlar om teman som nya former av stöd för jämlika, sysselsättningsmöjligheter för unga med psykisk ohälsa samt självutvärderingar av en ung människas livssituation och utvärderingsresultatets användningsmöjligheter.

Kontaktuppgifter:

Utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg, Arcada, [email protected] 
Utvecklingsdirektör Terhi Laine, Diak, [email protected]
Expert Leena Lehtinen, Humak, [email protected]