MiniMikkeli

Mikkelin ammattikorkeakoulu

MiniMikkeli on maaliskuussa 2017 järjestetty, kaikille Mikkelin kuudesluokkalaisille suunnattu oppimisprojekti siitä, kuinka Mikkeli ja yhteiskunta toimii. Oppilaat pääsivät kokeilemaan MiniMikkelissä, millaista on perustaa yritys sekä työskentelemään jo olemassa olevissa yrityksissä ja julkisen sektorin työpaikoissa. MiniMikkeli toimi oppimisympäristönä perusopetuksen lisäksi myös toisen ja korkea-asteen opiskelijoille.

Lisätietoja: www.xamk.fi/xamk/minimikkeli, Tki-asiantuntija Pekka Pulkkinen (pekka.pulkkinen(at)mamk.fi)