Käyttäytymistieteet ja päätöksenteko kohtaavat: Kokeilukulttuuri muutoksen mahdollistajana?

Vuorovaikutusseminaari 26.10.2016

Terveyspsykologian päivien yhteydessä 26.10.2016 järjestetyssä vuorovaikutusseminaarissa pohdittiin käyttäytymisperusteisen tiedon ja päätöksenteon suhdetta. Tilaisuus järjestettiin Tieteiden talolla.

 


Avauspuheenvuoro

Paula Lehtomäki

Esityskalvot

 

 

 


Keynote: "Designing more effective public policy to change behavior: The contribution of behavioral science" 

Professor Susan Mitchie, UCL Centre for Behavioral Change

 


Q&A session

Professor Robert West

 

 

 

 


Muut esitykset ja loppupuheenvuoro

Marjo Kurki: Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja muorten mielenterveyden edistämisessä

Esityskalvot

Jaana Laitinen: Kaikin keinoinko työpaikkaterveyden edistämistä?

Esityskalvot

Oskari Nokso-Koivisto: Valtion kokeilutoiminta ja kokeilututkimus

Esityskalvot

Kaisa Lähteenmäki-Smith: Loppupuheenvuoro

Esityskalvot