Kokeilukiihdyttämön kokeilujuhla

17.1. klo 12-16, Helsingin kaupunginteatterin Studio Elsassa (Ensi linja 2)

Käynnistimme viime syksynä ministeriöille ja valtion virastoille suunnatun  kokeilukiihdyttämön, jonka tavoitteena oli tukea uutta innostusta ja kyvykkyyttä kokeilevaan kehittämiseen, madaltaa kokeilujen käynnistämiskynnystä, poistaa kokeiluihin liittyviä epäluuloja sekä tietysti käynnistää kokeiluja ja oppia niistä.

Haimme kiihdyttämöön erityisesti toimintatapoihin liittyviä kokeiluaihioita ja saimmekin mukaan 18 tiimiä eri puolilta valtionhallintoa. Tiimien kokeilut ovat hyvin monimuotoisia ja sisältävät mm. virtuaalisten yhteistyöalustojen perustamista, suorituskyvyn maksimointia hallinnollisia tukipalveluita tehostamalla, tekoälyn hyödyntämistä e-oppimisessa, HR:n uutta roolia, henkilöstön innostamista sähköisten työvälineiden käyttöön, yhtenäisen työkulttuurin ja työnantajakuvan rakentamista, uusien innovaatioiden syntymistä ja käyttöönottoa julkisten hankintojen kautta, verkostomaisen toimintatavan kehittämistä, tiimityötä yli organisaatiorajojen, PPP –yhteistyötä kansainvälisessä start up-mentoroinnissa sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisyä.

Ensimmäinen kiihdyttämökierroksemme huipentui 17.1. klo 12-16 pidettyyn kokeilujuhlaan Helsingin Kaupunginteatterin Studio Elsassa (Ensi Linja 2). Ohjelmassa oli mm. Olli-Pekka Heinosen puheenvuoro teemalla ”Kokeilut ja johtaminen”, paneelikeskustelu kokeiluilla kehittämisestä valtionhallinnossa sekä tietysti kiihdyttämössä mukana olleiden tiimien opit, oivallukset ja terveiset muille kokeilukulttuurista kiinnostuneille.

Katso tilaisuuden tallenteet:

Järjestäjätiimi: Työ 2.0, Kokeileva Suomi, SuomiDigi ja D9