Kokeilujen arviointi -työpaja

21.3.2017 klo 12-16, Cafe Köket

Työpajassa jalostettiin kokeilujen arviointimallia, jota professori Jari Stenvall on kehittänyt Kuntaliiton ja valtioneuvoston kanslian yhteishankkeessa. Arviointimallia käsiteltiin kokeilevan kehittämisen, johtamisen ja päätöksenteon näkökulmista.

Tilaisuuden esitykset: