Kokeileva kehittäminen

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria toteutti 20.4.2017 tapahtumapäivän kokeilevan kehittämisen ja empatiamenetelmien parissa. Päivä aloitettiin alustamalla aiheeseen liittyviä teemoja kokeileva kehittäminen, empatiamenetelmät ja ikääntyvien arki sekä esittämällä kehittämishaasteita ikääntyvien hyvään arkeen liittyen. Aamupäivän aikana osallistujat pääsivät tutustumaan infopisteisiin aiheeseen liittyen, sekä osallistumaan erilaisiin empatiakokeiluihin ja eläytymään niiden avulla ikääntyvien arjen tilanteisiin. Iltapäivällä osallistujat ideoivat ratkaisuja esitettyihin kehittämishaasteisiin ja miten niitä voisi lähteä kokeilemaan.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Johanna Hautamäki (johanna.hautamaki(at)centria.fi ja http://web.centria.fi/