Kenttäkokeet sosiaaliturvan uudistamisen avuksi

25.2.2019 15.40
Uutinen

Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke Toimi on valmistellut sosiaaliturvan kokonaisuudistusta yhdessä parlamentaaristen toimijoiden kanssa. Toimi-hankkeen loppukooste julkaistiin 25.2.2019. Aineistossa on mukana myös Kokeileva Suomi -hankkeen tuottama selvitys kenttäkokeilden käyttämisestä sosiaaliturvan uudistamisen välineenä.

Valtioneuvoston käynnistämä Toimi-hanke alkoi syyskuussa 2017 ja se päättyi helmikuussa 2019. Hankkeen tehtävänä on ollut tukea poliittisia toimijoita ja puolueita perusturvaa uudistavien näkemysten muodostamisessa ja seuraavissa hallitusneuvotteluissa tehtävissä päätöksissä. Työvälineenä on ollut Sosiaaliturva 2030 -vaihtoehtokartta, jossa on kolme aihiota sosiaaliturvan perusvalinnoiksi.

Kesään 2019 mennessä Suomessa aloittaa uusi hallitus, joka äänestäjiltä saadun mandaatin turvin lähtee hyvin todennäköisesti uudistamaan sosiaaliturvajärjestelmää. Uudistusten valmisteluvaiheessa voidaan hyvin harvoin olla varmoja niiden tuottamista vaikutuksista. Aiemman kokemuksen, ulkomailta saatujen havaintojen tai teorian valossa voidaan tehdä oletuksia vaikutuksista. Todelliset vaikutukset näkyvät kuitenkin vasta, kun ihmiset altistetaan muutokselle. Ihmisten päätöksentekoon ja käyttäytymiseen vaikuttavat monet tekijät, joiden yhteisvaikutusta on vaikea analysoida luotettavasti ennakkoon. Kokeileva Suomi -hanke suosittelee satunnaistettujen vertailukokeiden käyttämistä myös yhteiskunnallisten uudistusten valmistelussa mahdollisimman hyvän vaikuttavuusarvioinnin saamiseksi. 

25.2.2019 julkaistussa Kenttäkokeet sosiaaliturvan uudistamisen välineenä -raportissa kuvataan selkeästi, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun ryhdytään suunnittelemaan satunnaistettuja vertailukokeita. Raportti antaa paljon välineitä koeasetelmien rakentamiseen myös muillakin yhteiskuntapolitiikan alueilla. 

Täältö löydät kaikki Toimi-hankkeen aineistot

kokeilut