Johdanto käyttäytymistieteellisiin kokeiluihin BITin tapaan

Käyttäytymistieteellisten kokeilujen menetelmät ja toteutus

Monen yhteiskunnallisen ongelman ytimessä on kansalainen, joka ei aina toimi omaa hyvinvointiaan edistäen. Monien politiikkatoimien epäonnistumisen takana onkin käyttäytymistieteelliseen näytön puuttuminen valmisteluprosessista. Viime vuosina maailmalla huomiota saanut käyttäytymistieteellinen lähestymistapa tarjoaa pieniä mutta usein tehokkaita keinoja yksilöiden käyttäytymisen muuttamiseen sekä muutoksen mittaamisen kokeellisin menetelmin.

”Johdanto käyttäytymistieteellisiin kokeiluihin” –työpaja perustuu Iso-Britanniassa toimivan Behavioural Insights Teamin (BIT) kokemuksiin käyttäytymistieteen ja tutkimuksellisten kokeilujen käytöstä politiikan teon välineinä. Päivän mittaisessa koulutuksessa osallistujat oppivat keskeisistä käyttäytymistieteellisistä käsitteistä konkreettisten politiikkaesimerkkien kautta ja pääsevät soveltamaan näitä käytännön politiikkahaasteeseen.

Koulutus rakentuu BITin ”TEST”-metodologian ympärille, joka kattaa tyypillisen käyttäytymistieteellisen kokeiluprojektin neljä päävaihetta: Target, Explore, Solution, Trial (tai: Tähtää, Tutki, Ratkaise, Testaa). Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille hyvät pohjatiedot siitä, miten lähteä käytännössä soveltamaan  käyttäytymistieteellistä lähestymistapaa eri politiikkahaasteisiin.

Tilaisuuden Periscope-tallenteet löytyvät täältä ja täältä.