Työllisyyspalvelujen kuntakokeilujen täydentävä haku auki 12.5.2020

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2020 13.05
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö avaa työllisyyspalvelujen kuntakokeiluihin täydentävän haun 12.5.2020. Hakuaika päättyy 26.6.2020.

Hallitus sopi syyskuun 2019 budjettiriihessä työllisyyspalvelujen kuntakokeilujen käynnistämisestä ensimmäisenä toimenpiteenä kuntien roolin vahvistamiseksi. Kokeilujen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista nykyistä tehokkaammin. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Työllisyyden kuntakokeilujen varsinainen hakukierros toteutettiin 8.10.–19.11.2019. Haun perusteella kokeiluihin vahvistettiin 90 kuntaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö avaa täydentävän haun työllisyyden kuntakokeiluihin 12.5.2020. Hakuaikaa kunnilla on 26.6.2020 asti. Täydentävän hakukierroksen mukaiset kokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköisessä muodossa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon ([email protected]) viimeistään 26.6.2020 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa uudet kokeilualueet elo-syyskuussa.

Kokeiluihin liittyviä kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen [email protected]. TEM vastaa kysymyksiin viikoittain. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan nimettöminä työllisyyden kuntakokeilujen sivustolla (linkki tiedotteen lopussa).

Lisätiedot:
Tanja Ståhlberg, johtava asiantuntija, TEM, p. 029 504 7025
Lari Anttonen, neuvotteleva virkamies, TEM, p. 029 504 7088
Jarkko Tonttila, teollisuusneuvos, TEM, p. 029 506 0069