Raportti: Kumppanuusosaamista tulisi vahvistaa TE-palveluissa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2021 8.07
Uutinen

TE-palveluissa toteutettiin vuosina 2019–2020 24 kumppanuuspilottia. Tarkoituksena oli kerätä tietoa TE-palveluiden tekemästä yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa palvelujen kehittämiseksi ja oppien jakamiseksi. Piloteista laaditun arviointiraportin mukaan kumppanuustyön osaamista tulisi vahvistaa ja ostopalveluosaamista lisätä. Lisäksi palvelujen kehittämisessä tulisi panostaa parempaan suunnitteluun ja johtamiseen.

Pilottien juuret ovat edellisen hallituksen suunnittelemassa kasvupalvelu-uudistuksessa, mikä vaikutti olennaisesti sekä pilottien toteutukseen että arviointiin. Vuonna 2018 TE-palveluissa käynnistettiin kasvupalvelupilottien suunnittelu osana Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa ollutta kasvupalvelu-uudistusta. Uudistus kaatui keväällä 2019 silloisen hallituksen kaaduttua, ja tässä muuttuneessa tilanteessa valtaosa aluelähtöisistä piloteista muutti tavoitteitaan ja sanoitustaan kumppanuuspiloteiksi.

Vaikka toimintaympäristö vaihtui järjestäjä-tuottaja-mallista kumppanuuksiin ja kuntakokeiluihin, ovat monet pilottien alkuperäiset tavoitteet pysyneet tärkeinä. Näitä ovat esimerkiksi asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut, uusien toimintamallien kokeileminen sekä markkinatoimijoiden monipuolisempi hyödyntäminen.

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) tilasi yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa piloteista arvioinnin, jonka tavoitteena on varmistaa piloteista oppiminen ja oppien jakaminen. Arvioinnin toteutti Owal Group.

Yksilöllisen ohjauksen ja vahvan alun oppeja on jo hyödynnetty TE-palveluiden kehittämisessä

Pilotteihin kuului työllistymistä tai lähemmäs työelämää kohti ohjaavien hankkeiden lisäksi kuusi yrityspalvelupilottia, ostopalvelukokeilu ja TE-toimiston oman prosessin kehittämiseen tähtäävä pilotti. Pilotit olivat keskenään hyvin erilaisia, joten pilottien työ- ja elinkeinopoliittisesta vaikuttavuudesta ei ole mahdollista tehdä laajempia johtopäätöksiä. Monia pilottien oppeja on jo kuitenkin hyödynnetty TE-palveluiden kehittämisessä ja huomioitu vuoden 2020 lopussa julkaistussa TE-palvelustrategiassa.

Asiakkaiden todelliset tilanteet, toiveet ja tarpeet tulivat piloteissa entistä paremmin näkyviksi ja lisäsivät näin asiakasymmärrystä. Yksilöllisen ohjauksen ja ns. vierelläkulkijuuden tarve näkyi useissa piloteissa. Myös vahvaan alkuun panostaminen näkyi selkeästi piloteissa, mikä on johtanut alkupalvelujen tai alkukartoitusten sisältöjen kehittämiseen.

TE-palvelujen organisoitumiseen liittyviä oppeja hyödynnettiin paikallisesti oman organisaation toiminnan kehittämisessä tai kuntakokeiluihin valmistautumisessa. Myös ostamista kehitettiin piloteissa useilla eri tavoilla. Raportissa todetaan, että onnistuessaan laajat ostopalvelukokonaisuudet voivat merkittävästi lisätä palvelujen asiantuntemusta ja tehokkuutta sekä kirittää TE-toimistojen omaa toimintaa. Hankintaosaamiseen tulee kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota.

Lähes kaikkien pilottien toimintaan liittyi jollain tavalla kumppanuus- ja yhteistyömallien kehittäminen ja rakentaminen.  Hyvien asiakastulosten kannalta keskeistä on luottamus sekä riittävän pitkä ja perusteellinen suunnittelu.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Lari Anttonen, TEM, p. 029 504 7088