Kotouttamisen SIB-kokeilu työllisti yli tuhat maahanmuuttajaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2020 11.00
Tiedote

Maahanmuuttajien nopeaan työllistymiseen tähdänneessä kokeilussa hyödynnettiin vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallia (Social Impact Bond). Työ- ja elinkeinoministeriö kilpailuttaa ulkopuolisen arvion kokeilun onnistumisesta. Alustavat tulokset ovat lupaavia.

Kokeilu syntyi tarpeesta työllistää ja kotouttaa maahanmuuttajia nopeammin sekä auttaa työnantajia saamaan tarvitsemaansa työvoimaa. Tavoitteena oli nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä yhdistämällä yritykset ja työntekijät sekä räätälöimällä kotoutumiskoulutus työpaikan tarpeiden mukaan.

Kokeilu toteutettiin vuosina 2016–2019 pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa, Tampereen seudulla, Oulun seudulla sekä Joensuussa. Kokeiluun osallistui 2217 maahanmuuttajaa, joista 1034 on työllistynyt syyskuun 2020 loppuun mennessä. 1692 maahanmuuttajaa sai koulutusta yli 70 päivää. Koulutuksen suorittaneista reilusti yli 50 prosenttia työllistyi.

Eniten maahanmuuttajia työllistivät kokeilussa yritykset, jotka toimivat logistiikka-, hotelli- ja ravintola-, siivous-, rakennus-, taloushallinta- ja tietotekniikka-alalla sekä valmistavassa teollisuudessa.

– Kokeilu oli merkittävä, koska siinä kokeiltiin uusia keinoja rahoittaa ja räätälöidä kotoutumiskoulutusta yritysten tarpeisiin. Alustavat tulokset ovat lupaavia, koska yli puolet kokeiluun osallistuneista maahanmuuttajista työllistyi, summaa työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen.

Kokeilun rahoittajina yksityiset sijoittajat – valtio maksaa tuloksista

Kokeilussa hyödynnettiin Social Impact Bond -mallia (SIB), joka on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. SIB-mallissa julkinen sektori määrittelee kokeilun tulostavoitteet ja maksaa vain niiden saavuttamisesta. Kokeilun toiminta rahoitetaan sijoittajien yksityisellä pääomalla, jolle valtio maksaa tuottoa, jos tulostavoitteet saavutetaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö kilpailuttaa ulkopuolisen arvion kokeilun tuloksista. Arvio tehdään vuosina 2021–2022. Siinä verrataan kokeiluun osallistuneiden ja vertailuryhmän verotuloja ja työttömyysetuuksia. Valtion näkökulmasta kokeilu on onnistunut, jos osallistujat maksavat enemmän veroja ja saavat vähemmän työttömyysetuutta kuin vertailuryhmä.

Maahanmuuttajien nopean työllistymisen ja kotoutumisen lisäksi SIB-mallia on hyödynnetty Suomessa työhyvinvoinnin edistämiseen julkisella sektorilla, lasten huostaanottojen ja nuoren syrjäytymisen ehkäisyyn sekä pitkään työttömänä olleiden työllistymiseen. Suunnitteilla on myös muita hankkeita.

Lisätiedot:

maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, p. 0295 047 112
johtaja Mika Pyykkö, Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus, TEM, p. 0295 047 135