Hur få partiellt arbetsföra från arbetsverksamhet eller studier in i arbetslivet?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2017 10.12 | Publicerad på svenska 25.7.2017 kl. 16.15
Pressmeddelande 51

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsunderstöd för sex försöksprojekt inom ramen för vilka man utvecklar verksamhetsmodeller för att partiellt arbetsföra personer ska kunna bli sysselsatta på den fria arbetsmarknaden efter studier eller arbetsverksamhet.

I projekten söker man dessutom lösningar för att partiellt arbetsföra personer i högre grad ska kunna vara delaktiga i samhället.

Syftet med verksamhetsmodellerna är att säkerställa att samarbetet och servicehandledningen mellan olika aktörer fungerar på ett kundorienterat sätt.

De verksamhetsmodeller som utvecklas är regionala, och de stöder målen i landskaps- och social- och hälsovårdsreformen.

Följande projekt beviljades finansiering:

  • Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote: Yhdessä hyvä ote - Södra Karelens och Kymmenedalens OTE-spetsprojekt (1 200 000 euro)
  • Invalidförbundet rf, yrkesinstitutet Validia: Fokus opinnoista tuetusti työllistymiseen (489 800 euro)
  • Björneborgs stad: SATAOSAA - Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen (1 600 000 euro)
  • Päijät-Häme välfärdssamkommun, affärsverket Verso: Päijät-Hämeen OTE (PÄHEE OTE) (581 800 euro)
  • Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite: Keski-Pohjanmaan osatyökykyisille tie työelämään (KP OTE) (484 800 euro)
  • Vaalijala samkommun: Savon OTE (479 000 euro)

Sammanlagt tolv försöksprojekt med fokus på partiellt arbetsföra

De försöksprojekt som nu beviljats statsunderstöd ingår i regeringens spetsprojekt Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra (OTE). Syftet är att inom ramen för projektet söka lösningar för att förbättra ställningen på arbetsmarknaden för partiellt arbetsföra personer.

De första försöksprojekten inom ramen för spetsprojektet offentliggjordes förra veckan. Dessa har som mål att i första hand utveckla modeller för att hänvisa partiellt arbetsföra personer till rehabilitering och vård samt att stödja arbetsförmågan hos dem.

Ytterligare information

Eveliina Pöyhönen, socialråd, tfn 0295 163 303, [email protected] (försöksprojekt)

Päivi Mattila-Wiro, projektchef för spetsprojektet OTE, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 467, [email protected] (spetsprojektet OTE)

OTE spetsprojekt